หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ม.นอร์ท-เชียงใหม่เปิด รับสมัครตรง ป.ตรี-โท

Author by 17/03/16No Comments »

thainews180       นางอรัญญา  เวียนทอง รก.หน.ศูนย์สื่อสารองค์กร  ม.นอร์ท-เชียงใหม่ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครประเภทตรง สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้ง 6 คณะ 29 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนที่เรียนจบ ม.ปลาย,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และขอแนะนำหลักสูตรนานาชาติ ปี 2559 (North-Chiang Mai International College)เรียนที่เชียงใหม่ ฝึกประสบการณ์ที่ประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย :สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว,สาขาการจัดการและวิศวกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท:หลักสูตรวิศวกรรมก่อสร้าง และการจัดการ/บริหารธุรกิจ MBA/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารการศึกษา/หลักสูตรและการสอน/เทคโนโลยีเครื่องสำอางและนิติศาสตร์ เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2559 สอบสัมภาษณ์เดือน มิ.ย.2559,ระดับปริญญาเอก:หลักสูตรบริหารธุรกิจ(DBA) และหลักสูตรการบริหารการพัฒนา(Ph.D) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 เม.ย.2559 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.053-819969,053-819999หรือwww.northem.ac.th