หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ม.พายัพแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด

Author by 18/03/16No Comments »

4         สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ ม.พายัพ จัดแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ครั้งที่ 27 หัวข้อ “ดิจิตัลมาร์เก็ตติ้ง กลยุทธ์การตลาดแบบสบายกระเป๋า” เพื่อให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของดิจิตัลมาร์เก็ตติ้ง

นส.จุฑามาศ พึ่งรัศมี นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ประธานการจัดงานฯ ได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในวันแถลงข่าวประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2559 ณ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ ว่า สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 27 ขึ้น วันที่ 28 มี.ค.2559 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล ม.พายัพเขตแม่คาว

การจัดงานแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 09.20-12.00 น. เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ดิจิตัลมาร์เก็ตติ้ง กลยุทธ์การตลาดแบบสบายกระเป๋า” โดยเชิญนายสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาดดิจิตัล บริษัทแบรนด์ เบเกอร์จำกัด ซึ่งเคยเป็นผู้ชนะเลิศรายการเกมกลยุทธ์ปีที่ 2 ของโมเดิร์นไนน์ทีวีเป็นวิทยากร จากนั้นเวลา 13.00-16.00 น. เป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 27

ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา ที่มีการเรียนการสอนด้านการตลาด ทั้งระดับวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย จากทั่วภาคเหนือ จำนวน 29 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน คาดว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของดิจิตัลมาร์เก็ตติ้ง รวมทั้งเรียนรู้วิธีการกลยุทธ์ทำตลาดแบบดิจิตัล ตลอดจนสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและทำงานในอนาคต.