หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ผนึกกำลัง มทบ.33 ปลูกต้นไม้ล้านกล้าเฉลิมพระเกียรติ

Author by 16/07/15No Comments »

    4        มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือผนึกกำลังร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา

เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2558 พลตรีโกศล       ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33,รศ.ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,พลตรีอุทัย ชัยชนะผู้บัญชาการกองพล ทหารราบที่ 7,นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ ผู้แทนทหาร พลเรือน นักเรียน และผู้นำชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิธีเริ่มโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้นำกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากนั้นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวถึงความร่วมมือ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุ 60 พรรษา นอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8แห่ง กำลังพลสังกัดกองทัพภาคที่ 3 และประชาชน เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ที่เสื่อมโทรม

ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายไว้จำนวน 125,000 ต้น โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกประกอบด้วย ต้นอินทนิล,ต้นทองกวาว,ต้นเสี้ยวดอกขาว,ต้นราชพฤกษ์,ต้นชัย พฤกษ์และต้นกัลปพฤกษ์ โดยจะดำเนินการปลูกอย่างต่อเนื่องเมื่อรวมกันทั้ง 8 แห่งจะมีจำนวน 1 ล้านต้นตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในด้านการดูแลต้นไม้ ได้วางแผนสนับสนุนงบประมาณ เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้

โดยอาศัยความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา กองกำลังทหาร และภาคประชาชน ด้วยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโต นำไปสู่ความสมบูรณ์ของพื้นที่ อนาคตยังเป็นแหล่งศึกษาทางพันธุ์พืช,แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของ จ.เชียงใหม่.