หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ยุพราชต้อนรับครู-นักเรียนจากสหรัฐอเมริกา

Author by 13/07/15No Comments »

 6 copy         เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 . นายบุญเสริญ สุริยา ผอ... ยุพราชวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน ให้การต้อนรับ Ms.KelseyStammพร้อมคณะครู นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จากรัฐมอนทาน่าประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน 20 คน ตามโครงการ “The American Youth Leadership Program-Thailand” โดยมีนายพยงค์ศรีทอง เป็นฝ่ายประสานงาน ห้องประชุม ..ยุพราชวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนทั้งสองสถาบัน ได้เรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ตลอดจนทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-15 .. 2558

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายบุญเสริญ สุริยา เผยว่า เพื่อให้นักเรียนจากรัฐมอนทาน่าประเทศสหรัฐอเมริกา และนักเรียน ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านภาษา การศึกษาและวัฒนธรรมโดยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน และได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อโลก โดยนำนักเรียนทั้งสองสถาบัน ไปศึกษาเรียนรู้ในสภาพจริง และฝึกการทำงานร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปและวิธีแก้ปัญหา

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ในช่วงที่พำนักที่จังหวัดเชียงใหม่มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ จากนั้นเข้าร่วมกิจกรรม Treasure Hunt Exchange ณ ห้องทูบีนัมเบอร์วันช่วงบ่ายไปเยี่ยมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจนถึงเวลา 16.00 น.จึงได้เดินทางกลับ ตั้งแต่วันที่ 9-15 ก.ค.58 ไปศึกษาดูงานที่ ร.ร.ศรีสังวาลย์,ไปศึกษาดูงานที่บ้านแม่กำปอง โดยมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในชุมชน,ชมวิถีชีวิตในชุมชน การแสดงด้านวัฒนธรรม

ไปศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ศึกษาป่าชุมชน การทำไร่ระบบวนเกษตรแบบดั้งเดิม ศึกษาภูมิปัญญาชาวเขาในเรื่องป่าไม้ และจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมกับศึกษาชุมชนชาวเขาเผ่าลีซู/ลีซอที่ดอยช้างมีการร่วมแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตทั่วไป,พร้อมกับนำ เยาวชนไปชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล้านนา ชมวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร,วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,วัดพันอ้น และเรียนปฏิบัติด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ ร.ร.สืบสานภูมิปัญญาล้านนา โดยวันสุดท้ายของโครงการ ช่วงเช้ามีการนำเสนอโครงงาน และการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ช่วงบ่ายเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติ เพื่อเดินทางกลับประเทศสหรัฐอเมริกา.