หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ยุวทูตวัฒนธรรมรุ่น 12 เชียงใหม่จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

Author by 4/07/20No Comments »

               ตามที่เกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศไทย และเกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึงปัจจุบันทำให้ทั่วโลก มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสกว่า 10ล้านคน และตายเกิน 5 แสนกว่าคนไปแล้ว จึงทำให้ประเทศประกาศล๊อคดาว และปิดการบินพลเรือนระหว่างประเทศ จึงทำให้ยุวทูตวัฒนธรรม รุ่นที่ 12 ของศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่ ต้องยกเลิกการเดินทาง ไปเผยแพร่วัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

            แต่ด้วยความที่ยุวทูตวัฒนธรรมรุ่นนี้ ต่างมีความรักและผูกพันกัน  ในช่วง 9 เดือนเศษ ที่มีการฝึกซ้อม เรียนรู้ในวัฒนธรรมแต่ละเมือง ฝึกบุคลิกภาพ และมารยาททางสังคม  ที่จะไปเผยแพร่วัฒนธรรม   แต่ก็เกิดแนวความคิดว่า น่าจะจัดกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมไทย ในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตโรคระบาด ทำให้ประชาชนไม่ได้ทำงาน ถูกเลิกจ้างงาน  สถานประกอบการปิดกิจการทำให้ไม่มีรายได้  ในการดำรงชีวิต

           จากภาวะวิกฤตนี้เองรัฐบาลก็พยายามเยียวยา  ช่วยเหลือประชาชน และภาวการณ์เกิดโรคระบาดในประเทศไทย ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส  จะมีเพียงแต่คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ  และอยู่ภายใต้การดูแลภาครัฐในสเตท      วารันทีนทำให้พบคนไทยที่กลับจากต่างประเทศ ที่ติดเชื้อเท่านั้นเอง จึงทำให้ ศบค. และรัฐบาลได้ประกาศคลายล๊อคดาวมาถึงปัจจุบันเป็นเฟสที่ 5

          ดังนั้นจึงมีเทพธิดาขี่ม้าขาว  นส.ปิยธิดา  อุ้ยพู่ใจ “น้องปุยนุ่น” นักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นแกนนำชวนเพื่อนๆ ร่วมงานจิตอาสา ช่วยบรรจุถุงยังชีพและร่วมแจกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ในโครงการต่าง ๆของนายมานิตย์ ขันธสีมา นายกยุวพุทธิกสมาคม จ.เชียงใหม่  และคณะกรรมการ 5 ศาสนาเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้  ณ  พุทธสถานเชียงใหม่

          หลังจากนั้นน้องปุยนุ่นคิดต้องการหาทุน  เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า  จึงปรึกษาหารือกับเพื่อนๆ ละชวนกันทำกำไลลูกปัด จำหน่ายทางIG โดยเริ่มมีชื่อกลุ่มว่า “Believe Official   ซึ่งหมายถึงกลุ่มการทำงานที่เด็กๆ ตั้งใจทำและเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยเหลือสังคมที่ด้อยโอกาสได้ โดยเด็กๆได้นัดกันมาช่วยร้อยกำไล ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากร้านพลนนคาเฟ่ต์ ท่าแพของคุณแม่น้องแพรไหม พงศ์ภิญโญภาพ นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

       โดยมี ดญ.ณัฐกมล วัชโรทน นักเรียน ร.ร.มงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นผู้ออกแบบ,ดญ.จิดาภา  สุริยากานนท์  และ ดญ.          อัสมาภรณ์  อัศวสุคนธ์ นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นแอดมิน ส่วนผู้ทำหน้าที่การเงิน ดูแลรายรับ-รายจ่ายคือ นส.ลลิตสุดา  บาร์บารา  แบตตี้ และ นายอิสรพนต์  เฉิน,นายอาชวิน  อินต๊ะสาร จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ และ ดญ.อรชพร จงสุข  จากโรงเรียนวิชัยวิทยา ช่วยงานด้านสวัสดิการ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

       ด้วยความที่เด็กๆเรียนรู้การทำขนม ในช่วงที่ต้องพักอยู่กับบ้าน จึงผลิตสินค้าออกมาอีกชิ้นหนึ่งคือ การทำขนมคุกกี้ โดย นส.ลลิตตสุดา  บาร์บารา  แบ้ตตี้ เป็นเจ้าของสูตร  ได้สอนเพื่อนๆทำและขนมเมอแรงค์ จากสูตรของ ดญ.สาธิตา   สินสำเนา  นักเรียนโรงเรียนวิชัยวิทยา  โดยคุณแม่ของน้องสาธิตา-สุธาวัลย์ สินสำเนา  เปิดครัวที่บ้าน นำอุปกรณ์มาให้เด็กๆฝึกทำขนมกันในทุกกิจกรรม เด็กจะคิดเอง ทำกันเองทั้งหมด โดยมีคุณพ่อ-คุณแม่เป็นผู้สนับสนุน จนกระทั่งได้รับเชิญไปออกรายการ ทาง Teen Idol ทางสถานีวิทยุ FM.100  เสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         ซึ่งความตั้งใจสูงสุดของเด็กก็มาถึง คาราวานของผู้สนับสนุนหลักคือ คุณพ่อและคุณแม่ได้ชักชวนกันนำสิ่งของมาร่วมบริจาคสมทบกับเด็กๆด้วย  ที่บ้านเด็กกำพร้ายินดี ต.แม่แฝกใหม่  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีการเลี้ยงอาหาร เล่นเกม ให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเองกับโควิด-19 มอบของเล่น เสื้อผ้า  นม ขนม ให้เด็กๆบ้านยินดีไว้มากมาย ก่อนอำลากลับด้วยความรัก อาลัย และความสุขใจทั้งสองฝ่าย                                                                                                                           

           จากการรวมตัวของกลุ่ม Believe เพื่อใช้เวลาในช่วงโรงเรียนปิด ทำกิจกรรมร่วมกันทุกกิจกรรม แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทำด้วยความตั้งใจ การให้ที่ยิ่งใหญ่ของเด็กๆ จะเป็นการหล่อหลอมให้เด็กกลุ่มนี้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่รุ่นใหม่ ที่มีคุณภาพในอนาคตของประเทศไทยต่อไป.