หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ยุวทูตศึกษาพัฒนามอบประกาศนียบัตร นักเรียน ป.6-ม.6 จบหลักสูตรประจำปี2558

Author by 22/03/16No Comments »

2    โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา(ABS) อ.สารภี จ.เชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้เรียนจบหลักสูตร ในการก้าวไปสู่การศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น

นางอัมพร กมลโกมุท ผู้จัดการ และผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา (ABS) เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมของ ร.ร. โดยมีนายปรีชาศุภกาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบหลักสูตร พร้อมกับเป็นการเสริมสร้างความรัก ผูกพันกับผู้บริหาร ครู อาจารย์ สถานศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นการสร้างกำลังสำคัญของชาติ ในการก้าวไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้นอย่างภาคภูมิใจ เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

สำหรับปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนที่จบหลักสูตรระดับ ป.6 จำนวน 84 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) จำนวน 7 คน โดยเฉพาะนักเรียนที่จบ ม.6 ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้แก่ นส. Yu Jim Kim เกรดเฉลี่ย 4.00,นส.พัฒนาพร พิพัฒนานันท์ เกรดเฉลี่ย 3.82 ปัจจุบันเข้าศึกษาต่อที่ The Master’s College CA.USA

นายกมุท ธรรมพิชัย ศึกษาต่อที่ Faculty of Avistion Technology Stamford International University,นส.บุษกร พนากิจไพรวัลย์ ศึกษาต่อที่ Facultky of Humanities and Social Sciences Payap University (Internationaนส.คริสติน่า วตเท่ ศึกษาต่อที่ Faculty of Hospitality Management Payap University (International), นายเจตวัฒน์ นิธิจรัสรักษ์ ศึกษาต่อที่ Faculty of Aviation Technology Stamford International University

หลังจากนั้นประธานให้โอวาทพอ สรุปว่า ขอชื่นชมยินดีกับนักเรียนทุกคนที่จบหลักสูตร การจัดพิธีการครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสร้างแรงบันดาลใจ และภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ที่เห็นลูกศิษย์สำเร็จการศึกษา และจะก้าวไปสู่การศึกษาที่สูงขึ้น หวังว่านักเรียนทุกคนจะนำความรู้ ไปต่อยอดในการเรียนที่สูงขึ้น ในอนาคตก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาสังคม ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป จากนั้นมีผู้แทนนักเรียนกล่าวปฏิญาณตนต่อหน้าครูอาจารย์ ผู้ปกครองเป็นภาพที่ประทับใจอย่างยิ่ง.