หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

รณรงค์…..

Author by 20/11/13No Comments »

รณรงค์…..คณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ นำนักศึกษาเข้าร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษ หมอกควัน ของ จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันตระหนักปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน.