หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ราชภัฏเชียงใหม่จัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร์ วาระฉลอง 90 ปีจัดพิธีเททองหล่อ 3 ก.ค.57

Author by 24/06/14No Comments »

4           รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี .ราชภัฏเชียงใหม่ เผยว่า มหาวิทยาลัยฯจัดสร้าง องค์พระพิฆเนศวร์ ขนาด 39 นิ้วเพื่อนำไปประดิษฐาน พื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม(สะลวง-ขี้เหล็ก) .แม่ริม เชียงใหม่ พร้อมกลับสร้างวัตถุมงคลพระพิฆเนศวร์รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาคมของ .ราชภัฏเชียงใหม่ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์อาวุโส บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

            อธิการบดี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เผยต่อว่า คณะดำเนินงานได้กำหนด ให้มีพิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ วันที่ 3 ก.ค.2557 ตั้งแต่เวลา 08.09 น.เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอล ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อ.เมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วยศาสนพิธีดังนี้ ขึ้นท้าวทั้งสี่,พิธีบวงสรวงพระ   พิฆเนศวร์,พิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ และพิธีสืบชะตาหลวง โดยมีพระเทพโกศล เจ้าคณะ จ. เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต      และนาย วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคม ประจำปี 2556 ของ ม. ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานดำเนินการด้านพิธีกรรม

ในส่วนของการหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ ขนาด 39  นิ้ว คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทนั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯได้รับความอนุเคราะห์จาก นางทองอยู่ อานนทวิลาศ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร์ จำนวน 100,000 บาท และ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี ม. ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคสมทบ เป็นเงิน10,000 บาท

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนบุคลากรทุกฝ่าย และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธาร่วมพิธีเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ และทำบุญตามกำลังจิตศรัทธาด้วยการบูชาแผ่นทอง แผ่นเงิน แผ่นนาค (3แผ่น) เพื่อใช้ในการเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ ราคาชุดละ 99 บาท มีจำนวนจำกัดเพียง 999 ชุด กรณีแยกบูชาแผ่นละ 39 บาท และร่วมทำบุญด้วยการบูชาทองคำแท่ง เพื่อใช้ในการเททองหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ ราคาชุดละ 599 บาทมีจำนวนจำกัดเพียง 99 แท่ง

นายถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ม. ราชภัฏเชียงใหม่ ฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เผยว่าวัตถุมงคล พระพิฆเนศวร์รุ่น90 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย รูปหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 999 องค์,รูปหล่อองค์พระพิฆเนศวร์ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 99 องค์,พระพิฆเนศวร์ลอย องค์ขนาดเล็ก เนื้อทอง จำนวน 9,999 องค์ และเนื้อนวโลหะ จำนวน 9,999 องค์

เหรียญพระพิฆเนศวร์ เนื้อทอง จำนวน 59,999 เหรียญ เนื้อเงิน จำนวน 999 เหรียญและเนื้อทองแดง จำนวน9,999 เหรียญและเนื้อนวโลหะ จำนวน 9,999 เหรียญ ซึ่งทุกองค์และทุกเหรียญมีรหัสกำกับ จะทำลายบล็อกพิมพ์ของวัตถุมงคลที่จัดสร้างทุกรายการ ในพิธีมหาพุทธาภิเษก สำหรับการเปิดรับจองกำหนดวันรับวัตถุมงคล ราคาเช่าบูชาวัตถุมงคลให้สอบถามข้อมูลได้ที่ นางสุนี พนันตา ผอ.กองคลัง สนง.อธิการบดี โทร.053-885351หรือ 081-9524697 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.