หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ลูกช้าง มช.สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2559 วันที่ 10 ก.ย.

Author by 9/09/16No Comments »

   เตวขึ้นดอย มช             ลูกช้าง มช.สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย 2559 วันนี้ (10 ก.ย.) ร่วมฉลอง”เจียงใหม่เจ็ดร้อยซาวปี๋ ลูกจ๊าง ฮ่วมสืบป๋าเวณี น้องปี้เตียวขึ้นดอย

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2559  รศ. ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของประเพณีการนำน้องใหม่ไปมนัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค ที่เกิดจากพลังการเรียกร้องของประชาชนล้านนา โดยเฉพาะประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ต้องการเห็นการพัฒนาบ้านเมือง จึงได้เป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการเรียกร้องให้เกิดมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภูมิภาค ในปีการศึกษา 2559มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะครบรอบปีที่ 53 ของการเปิดทำการเรียนการสอน และได้พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ประเทศชาติมานานกว่า 50 ปี นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของลูกช้าง มช. ทุกคน ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ ในครั้งนี้เราทุกคนจึงได้ร่วมใจกันเพื่อ “สืบสานตำนานการขึ้นดอย” เป็นกิจกรรมรับน้องที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นการ “สืบฮีต สานฮอย” ทำตามจารีตและร่องรอย อันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี และยังเป็นการเจริญรอยตามเส้นทางที่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ที่ได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา ทำทางเพื่อสร้างทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ อันเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนามาช้านาน

รองอธิการบดีฯ ยังกล่าวอีกว่า การร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงสามัคคีในครั้งนี้ จึงเป็นอีกกิจกรรมที่จะร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 720 ปี ของเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองเก่าแก่ของชาวล้านนาของเรา อีกทั้งยังเป็นการพิสูจน์ความรัก ความสามัคคี ของบรรดาลูกช้าง มช. ทุกคน เป็นทั้งการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของมหาวิทยาลัย และยังเป็นการถวายสักการะ   บูชาพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราทุกคนอีกด้วย

ในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประมาณกว่า 7 พันคน ทั้งนักศึกษาปัจจุบันในชั้นปีอื่นๆ  นักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษา ไปแล้ว คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมกว่า 20,000 คน โดยลูกช้างขึ้นดอย 2559 จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา  เวลา 04.30 น. ขบวนเสลี่ยงช้างแก้ว ออกเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะผู้อัญเชิญ เวลา 05.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์ ออกเดินจากมหาวิทยาลัย 05.30 น. นักศึกษาพร้อมเพรียงกัน ณ จุดนัดหมายแต่ละคณะ เวลา 06.00 น. จะเป็นช่วงพิธีเปิด โดยมี ผวจ. เชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี ประธานผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงาน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและเปิดงาน โดยลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง ถือว่าประเพณีลูกช้างขึ้นดอยนำน้องใหม่ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ

จากนั้นเวลา 06.40 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผวจ.เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติเดินร่วมขบวนมหาวิทยาลัย และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยเพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 07.07 น. ขบวนผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ อัญเชิญเครื่องสักการะพระธาตุ และต่อด้วยขบวนนักศึกษาแต่ละคณะ เริ่มออกเดินทาง ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะ เภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะ วิจิตรศิลป์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยทุกขบวนพร้อมใจเดินจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อผู้ร่วมขบวนที่บริเวณประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วเดินออกสู่ถนนห้วยแก้ว แล้วจึงมุ่งหน้าเดินทางไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ผู้ร่วมขบวนต่างพร้อมใจสวมชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันงดงามของวัฒนธรรมล้านนา เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ โดยนักศึกษาจะได้สักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ลูกช้างในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ร่วมกัน

ทั้งนี้จะมีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาจเกิดการจราจรติดขัด จึงขอให้ผู้สัญจรโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย.