หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วชิรวิทย์ชม.ช้างคลานผุด กิจกรรมCSRผู้ประกอบการ

Author by 1/03/16No Comments »

thainews180        นส.กุลวดี เกียรติไชยากร ผอ.ร.ร. วชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน  แจ้งว่าโรงเรียนก้าวสู่เส้นทางสถานศึกษามาตรฐานสากล จึงได้ผุดโครงการ CSR สถานประกอบการ ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนขึ้น ทั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมด้านการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรในสังกัด 100% โดยมีสถานประกอบการใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ 3 แห่งเข้าร่วมโครงการ

สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมประกอบด้วย บริษัทนิยมพานิชกรุ๊ปจำกัด,โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่,และบริษัทนิ่มซีเส็ง 1988จำกัด โดยลงนามความร่วมมือในโครงการ Wachirawit Corporate Social Responsibility(CSR)ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของโรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลานต่อสังคม เป็นการดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรม และการจัดการที่ดี โดยช่วยรับผิดชอบสังคมในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษา

จะช่วยนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน โดยจัดทุนการศึกษาในทุกระดับชั้น ตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการให้ทุนการศึกษา ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเรียนต่างๆ มากถึง 100% บุตรของบุคลากรในสังคมหน่วยงานนั้นๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเชียงใหม่  ให้มีมาตรฐานการศึกษาที่ดี

โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน เปิดสอนในหลักสูตรESP:English Special Programที่เน้นจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนโดยครูชาวต่างประเทศ เป็นการเตรียมบุตรหลาน ชาวเชียงใหม่ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และก้าวสู่สถานศึกษามาตรฐานสากล ทั้งนี้หากสถานประกอบการใด ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการ CSRของร.ร.วชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน สอบถามข้อมูลได้ที่โทร.053-818877-8 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.