หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วชิรวิทย์ช้างคลานจัดงานเปิดโลกวิชาการ

Author by 14/01/16No Comments »

thainews180                นส.กุลวดี  เกียรติไชยากร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน แจ้งว่า โรงเรียนกำหนดจัดงาน “วันเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ ครั้งที่ 15″ประจำปีการศึกษา 2558 ภายใต้แนวคิด “Multiple Intelligences Wachirawit:Center of Excellence”   ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตวันที่ 23 ม.ค.2559 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน

สำหรับกำหนดการจัดงาน เริ่มเวลา 07.30-08.00น.ลงทะเบียน เวลา 08.15 น.ตัวแทนนักเรียนอนุบาล กล่าวต้อนรับ 4ภาษาคือ ไทย,อังกฤษ,จีน,ล้านนา เวลา 08.20 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เวลา 08.30 น.เปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้แก่ประธานพิธี และบันทึกภาพ เวลา 08.40 น. ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่ ช้างคลาน มอบเกียรติบัตรรางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 2558 และมอบเกียรติบัตรรางวัลหนึ่งแสนครูดี

เวลา 08.50 น. ชมการแสดงพิธีเปิดงาน ระดับอนุบาล และประถมศึกษา มัธยมศึกษา เวลา 09.10 น. ผู้บริหาร ตัวแทนนักเรียน นำประธานเปิดนิทรรศการ Art& Craft ครั้งที่ 8 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ เวลา 09.30 น.เสร็จสิ้นพิธีเปิดกิจกรรมโลกวิชาการ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ โดยมีโรงเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก.