หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วชิรวิทย์ช้างคลานเปิดโลกวิชาการครั้งที่ 15

Author by 27/01/16No Comments »

1                 เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2559 เวลา 08.30 น. ณ ลานกิจกรรมภายในโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน นายเจตย์   สะสะรมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่องานว่า “Multiple Intelligence Wachirawit;Center of Excellence” พร้อมกับเปิดนิทรรศการ ART&Craft ครั้งที่ 8

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน นส.กุลวดี เกียรติไชยากร ผจก.และผู้อำนวยการ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน เผยว่า เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรม โดยจัดขึ้น 2 วันคือ วันที่22 ม.ค.2559 ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งเน้นส่งเสริมความรู้ ศักยภาพและความกล้าแสดงออกของนักเรียน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก โอกาสนี้นายเจตย์ สะสะรมย์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์ที่ได้รับเลือกเป็นครูดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปีนี้คือระดับปฐมวัย นางฐิติพร อภิชัย,ระดับประถมศึกษา นส.สายสุนีย์ พวงเงินมาก,ระดับมัธยมศึกษา นส.ธนพร เกียรติไชยากร,ด้านภาษาต่างประเทศ นายวสวัสวรวงศ์ รางวัลหนี่งแสนครูดี นายทศพล แดงดง และนายศุภชัย ชุ่มศรี

ส่วนวันที่ 23 ม.ค.2559 เป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ และจัดแสดงนิทรรศการของนักเรียนระดับอนุบาล ประถม,มัธยมศึกษา นิทรรศการART&Craft ครั้งที่ 8,นิทรรศการ One Class Room One Product ตลอดจนการแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากนั้นรอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาเห็นความก้าวหน้าและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง ของการศึกษา ได้ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานมาแล้วถึง 10 คน และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็กติดต่อกันมาหลายปีด้วย.