หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วชิรวิทย์เชียงใหม่จัดงาน วันเปิดโลกวิชาการครั้งที่ 15

Author by 22/01/16No Comments »

thainews180               นายทองหล่อ ธงชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ แจ้งว่า โรงเรียนกำหนดจัดงาน วันเปิดโลกวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2558 “ภายใต้แนวคิด “วชิรวิทย์ส่งเสริมความเป็นเลิศด้วยพหุปัญญา”(Multiple Intelligences Waqchirawit;Center of Excellence )วันที่ 29 มกราคม2559 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน

นอกจากนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการ พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ และสามารถนำไปสู่การพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับงานวิชาการจากกลุ่มสาระต่างๆ การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา และกิจกรรมต่างๆ โดยมีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะทางวิชาการาจำนวนมาก

สำหรับกำหนดการจัดงานมีดังนี้ เวลา 07.50-08.20 น. ลงทะเบียนนักเรียน ครู ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ เวลา 08.00-08.20 น. ดุริยางค์และดนตรีไทยของโรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่บรรเลง เวลา 08.30 น. ประธานในพิธี นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา (สพป.) เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธี จากนั้นทำ กิจกรรมหน้าเสาธง ประธานนักเรียนกล่าวต้อนรับ  และรายงานการจัดกิจกรรม

จากนั้นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน ตัวแทนนักเรียน มอบของที่ระลึกแด่ประธานในพิธี และบันทึกภาคร่วมกันเป็นที่ระลึก จากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิดงาน คณะ กรรมการนักเรียน นำประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมงาน เยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลา 09.00 น. เริ่มกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ งานเปิดโลกวิชาการ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา2558.