หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วัฒโนทัยปลื้ม นร.สอบเข้าอุดมศึกษา 395 คน

Author by 4/03/16No Comments »

4     นางศรีภรณ์ ณวงศ์ษา หน.ปชส.ร.ร. วัฒโนทัยพายัพ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2559 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ นร.ระดับชั้น ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ดอกปีบช่อที่ 110 รุ่น “ศตทศฐ์” ในโอกาสผ่านสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 จำนวน 395 คน ณ บริเวณลานสนามหน้าอาคาร 100 ปี ร่มฟ้าหลวง โดยมีนายอุทัย ขัติยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร.ร.วัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานพิธีนาย      ฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผอ. กล่าวรายงาน

ผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีมี น.อ. (พิเศษ) พินิจ สุรภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ โอกาสนี้สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ  มอบทุนการศึกษาให้แก่ นร. ที่ผ่านสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อคณะ แพทยศาสตร์ มช. จำนวน 2 ทุนๆละ 10,000 บาทคือ นส.สุวนันท์ ถมมา นร.ชั้นม. 6/1 นายกฤติเดช เนตรนันชัย นร.ชั้น ม.6/2 สำหรับนักเรียนรุ่นนี้ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน โดยสอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อที่ มช.118 คน, ม.แม่โจ้ 33 คน,ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 52 คน,ม.แม่ฟ้าหลวง 25 คน, ม.พะเยา 24 คน,ม.นเรศวร 25 คน,มทร. ล้านนา 18 คน,วิทยาลัยบรมราชชนนี 5 คน และ มหาวิทยาลัยภาครัฐ-เอกชน 95 คน รวม 395 คน.