หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วัฒโนทัยพายัพจัดพิธีสักการะเจ้าอินทวโรรสสุริวงษ์ ครบรอบ 110 ปีโรงเรียนสตรีเจ้าหลวงเชียงใหม่

Author by 28/03/16No Comments »

2         เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2559 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,สมาคมผู้ปกครองและครู,สมาคมศิษญ์เก่า,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,ประธานมูลนิธิพระศรีสวรินทิรา พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงาน ครบรอบ 110 ปีโรงเรียนสตรีเจ้าหลวงเชียงใหม่ “วัฒโนทัยพายัพ” ณ บริเวณอาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ภายในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ โดยมี เจ้าคุณดารารัตน์  ณ ลำพูน ทายาทผู้สืบเชื้อสายสกุลเจ้านายฝ่ายเหนือ เป็นประธานพิธี พร้อมกับคณะผู้บริหาร อดีตผู้บริหารร.ร.วัฒโนทัยพายัพ,ครูอาวุโส,คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก    

สำหรับกิจกรรมที่จัดงานครั้งนี้ เริ่ม 07.30 น.มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 111 รูป จากวัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็นสายที่ 1 คือถนนหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์การศึกษา38 รูป เป็นผู้บริหาร คณะครู และผู้มาร่วมงาน,สายที่ 2 ถนนอาคารหอสมุด-อาคารศรีสวรินทิรา จำนวน 38 รูป คณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1/6/5,สายที่ 3 ถนนอาคารหอสมุด-อาคารอลงกรณ์ศิลป์ 35 รูป เป็นคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6-6/11

จากนั้นเวลา 08.10 น. ประกอบพิธีถวายสักการะเจ้าหลวงอินทวโรรส สุริยวงษ์ บริเวณหน้าอาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง

โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้ที่ได้รับเชิญมาพร้อมกัน ณ สถานประกอบพิธี จากนั้น คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ประธานพิธีมาถึงบริเวณพิธี มีขบวนแห่เครื่องสูงโดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์-ชุมนุมดนตรีไทยเข้าสู่บริเวณพิธี เพื่อนำเครื่องสูงขึ้นวางบนแท่นบูชา และประธานพิธีจุดธูปเทียน ถวายพานดอกไม้หอมบูชาสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยวงษ์

พร้อมกับมีเจ้านายฝ่ายเหนือ และผู้มาร่วมพิธีถวายดอกไม้หอมสักการะองค์เจ้าหลวงอินทวโรรสสุริยวงษ์ และนักเรียนจากชุมนุมนาฏศิลป์และดนตรีไทย ฟ้อนบวงสรวงในชุดว่า”น้อมเกล้าวันทา สักการบูชา 110 ปี๋วัฒโนทัย” ซึ่งประกอบด้วยการฟ้อนจ๊อยฮ่ำครบรอบ 110 ปี๋ และการฟ้อนเล็บ โดยใช้ผู้แสดง 111 คน โดยมีนส.กมล ตั้งตัว,นส.ศุภลักษณ์ เงาทอง ,นส.กัลญ์ญาฉัฏฐ์ วงศ์ฟั่น เป็นครูผู้ฝึกสอน

ช่วงที่ 3 เวลา 09.00 น. เป็นพิธีทางศาสนาคือการสืบชะตาโรงเรียน และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ โดยมีนายดุสิต ชวชาติ ข้าราชการบำนาญ ครู ร.ร.กิ่วแลหลวง ปัจจุบันเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ทำหน้าที่เป็นมัคนายก ดำเนินรายการทางศาสนา ทั้งนี้เจ้าภาพได้นิมนต์ พระครูวิธานวรกิจ   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีครั้งนี้ คณะสงฆ์จากวัดศรีเกิด,วัดเชียงมั่น,วัดพันอ้น,วัดชัยมงคล,วัดโลกโมฬี,วัดหมื่นเงินกอง,วัดพันแหวน และวัดดับภัย

จากนั้นประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, นายอนันต์  สุวรรณคะโต รองผู้อำนวยการ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ รักษาการผู้อำนวยการ ประเคนพานขอศีล  นายอุทัย ขัติยศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเทียนบาตรน้ำมนต์ พระสงฆ์เริ่มพิธีสวดมาติกาบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับ จบแล้วมีพิธีทอดผ้าบังสุกุล จากนั้นเริ่มพิธีสืบชะตาโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนครบรอบ 110 ปี และถวายปิ่นโตภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยไทยธรรมเป็นเสร็จพิธี

สำหรับเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 ต้องการให้มีโรงเรียนหนังสือไทย สอนนักเรียนหญิงตั้งขึ้นที่นครเชียงใหม่ 1 โรงเรียนเพื่อให้เป็นตัวอย่างในการขยายสถานศึกษาให้ไปสู่วงกว้างมากขึ้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 25 มี.ค. รศ.125 ตรงกับปี 2449 เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 8 จึงได้ตั้งโรงเรียนขึ้นโดยยืมบ้านเจ้าเรือนคำ ถนนแม่ข่าเป็นสถานที่สำหรับอาศัยเล่าเรียนไปพลางๆก่อน โดยเปิด ร.ร.สอนเด็กหญิงขึ้น วันแรกเปิดมี นร.มาเรียน 75 คนขอความบำรุงจากนักเรียนเดือนหนึ่งคนละ 2 บาท จึงหวังว่า ร.ร.แห่งนี้คงจะมีความเจริญถาวรต่อไป เพราะราษฏร์/เจ้านาย ข้าราชการในเมืองนี้ มีความยินดีเป็นอันมาก และโรงเรียนแห่งนี้ได้ขออยู่ในความตรวจตราของรัฐบาลสมัยนั้น นี่คือปฐมแห่งการศึกษากุลสตรีเชียงใหม่ หรือ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพในปัจจุบัน”.