หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วารีเชียงใหม่จัดค่ายภาษาอังกฤษ

Author by 26/03/12No Comments »

นางวารี ภัทราวณิชย์ ผู้อำนวยการ ร.ร.วารี อ.เมือง เชียงใหม่ แจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนร่วมกับสถาบันการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียคือ Macarthur Anglican School และSt Paul’s Schoolจัดค่ายภาษาอังกฤษอีแคมป์ 2012สำหรับนักเรียนอายุ 6.12 ปี ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ความสนุก ภายใต้ชื่อกิจกรรม”มหัศจรรย์การเดินทาง The Journey”กับการเรียนรู้เรื่องยานพาหนะ ซึ่งการเดินทางและการท่องเที่ยว เสริมสร้างประสบการณ์ ร่วมกับเพื่อนใหม่ และฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์จริง กับเจ้าของภาษาโดยตรง 

นอกจากนี้เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศ การเรียนการสอนจากห้องเรียนมาเป็นนอกห้องเรียน โดยเป็นกิจกรรมซึ่งบูรณาการมาจากวิชาต่างๆ ในห้องเรียนทั้งวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ รวมถึงการไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ชมรมอนุรกษ์ และ พัฒนาอากาศยานไทย กองบิน 41 เพื่อชมและศึกษาประวัติของเครื่องบิน ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของประเทศไทย อาทิ เครื่องบินสำหรับใช้ ในการปฏิบัติการภารกิจฝนหลวง,สวนสัตว์เชียงใหม่.