หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิจัยดาราศาสตร์ชวนชมดาวเคียงเดือน

Author by 26/03/12No Comments »

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม แจ้งว่า วันที่ 24-27 มี.ค.2555 สถาบันฯ ชวนผู้สนใจเฝ้าจับตามองปรากฏการณ์”ดาวเคียงดาว”พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2555ได้สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน ที่เฝ้ารอชมกันถ้วนหน้าในหลายจังหวัด ที่ได้เห็นความสวยงามของดาวพฤหัสบดีที่อยู่เคียงข้างดาวศุกร์ ที่ส่องสว่างอยู่ทางทิศตะวันตก

สำหรับวันที่ 24-27 มี.ค.2555 มีปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่ถือได้ว่า มีความสวยงามน่าติดตามชมอีกคือ ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในโอกาสนี้ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รอง ผอ.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ กล่าวเสริมเรื่องนี้ว่า เมื่อวันที่ 24 มี.ค.55 มีปรากฏการณ์ที่สร้างความสวยงามบนท้องฟ้าเกิดขึ้นคือ ดาวเคียงเดือน

โดยดาวศุกร์-ดาวพฤหัสบดี เรียงตัวกันเป็นเส้นโค้ง มีดวงจันทร์เสี้ยว 2 ค่ำอยู่ด้านล่างสุด สูงจากเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันตก ประมาณ 9 องศา ซึ่งสามารถสังเกตเห็นปรากฏการณ์แสงโลก(Earth Shine)วันที่ 25 มี.ค.55 เห็นดวงจันทร์เสี้ยว 3 ค่ำ สูงจากขอบฟ้าทางทิศตะวันตกประมาณ25องศาถัดขึ้นไป ประมาณ 6 องศา เป็นดาวพฤหัสบดี และถัดไปอีก 15 องศาจะเป็นดาวศุกร์

วันที่ 26 มี.ค.55 จะเห็นดวงจันทร์เสี้ยว 4 ค่ำ สูงจากขอบฟ้าทางทิศตะวันตก ประมาณ 38 องศาปรากฏอยู่ระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดาวศุกร์ หลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปประมาณ 1 ชม.ซึ่งหากสังเกตดีๆจะเห็นมีวัตถุท้องฟ้าเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงถึง 4 วัตถุคือ ดาวพฤหัสบดี,ดวงจันทร์,ดาวศุกร์,และกระจุกดาวลูกไก่และวันที่ 27 มี.ค.55 เห็นดวงจันทร์เสี้ยว 5 ค่ำ ขยับขึ้นสูงต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นดวงจันทร์ ขยับไปอยู่เคียงกับกระจุกดาวลูกไก่ แต่เนื่องจากแสงสว่าง จากดวงจันทร์ในช่วงเวลา ข้างขึ้น 5 ค่ำอาจจะทำให้ความชัดเจน ของการสังเกตเห็นกระจุกดาวลูกไก่ลดลง แต่หากมีการปรับสายตาก่อนสังเกตการณ์ จะทำให้สามารถมองเห็นภาพ ความสวยงามการเรียงตัวกันของดาวเคราะห์ได้อย่างชัดเจน.