หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิชัยวิทยาจัดงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน

Author by 9/07/14No Comments »

thainews180           นางจันทวรรณ โพธิ์ภักดี ประชาสัมพันธ์ ..วิชัยวิทยา แจ้งว่า โรงเรียนวิชัยวิทยาโดยการสนับสนุนของสมาคมนักธุรกิจไทย-ตุรกี กำหนดจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเนื่องในโอกาสละศีลอดรอมฎอนวันที่ 16 .. 2557 เวลา 18.00-20.00 . ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 อาคารโรงแรมดิเอ็มเพรส ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามใน .เชียงใหม่

            เนื่องจากในเดือนรอมฎอนของทุกปี จะตรงกับเดือนกรกฎาคม ถือเป็นเดือนอันประเสริฐของชาวมุสลิมทุกคน ที่จะถือศีลอดอันเป็นความศรัทธายิ่งของชาวมุสลิม ที่จะ ยับยั้งอารมณ์จากการกิน การดื่ม ความกำหนัดทางเพศ จากช่วงเวลาตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตก ซึ่งจะทำให้ได้รับรู้ถึงความยากลำบาก ความหิวโหยและตระหนักถึงความยากลำบาก ที่ประสบกับความยากจน ซึ่งจะทำให้เกิดความศรัทธาแห่งความเมตตา การแบ่งปัน ความเสียสละต่อผู้ยากไร้

สำหรับในช่วงค่ำของรอมฎอนนั้น สิ่งที่ควรส่งเสริมและควรปฏิบัติยิ่งของชาวมุสลิม เพื่อให้การถือศีลอดมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือ ปฏิบัติละหมาดสุนัตตะรอเวี๊ยะห์ การอ่านกุรอานและการเอี๊ยะติกาฟ ซึ่งอยู่ในช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือลัยละตุ๊ลกอดรุ ซึ่งเป็นคืนที่อยู่ในสืบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน ที่ผู้ใดดำรงในการปฏิบัติอิมาดะด้วยความศรัทธามั่น และมีความหวัง บุคคลนั้นจะได้รับการอภัยโทษจากบาปที่เคยได้กระทำไว้  ดังนั้นเดือนรอมฎอนจึงถือเป็นเดือนสำคัญมากต่อมุสลิมทุกคน เพราะเป็นการแสวงหาความดีงาม ความเมตตา และอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้า

นางจันทวรรณ แจ้งต่อว่า การจัดงานเลี้ยงดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งของโรงเรียนวิชัยวิทยา ที่มีนโยบายให้ความสำคัญหลักคำสอน ข้อปฏิบัติทุกศาสนาเน้นให้เกิดความรัก ความสามัคคี สมานฉันท์ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือวัฒนธรรม ในโอกาสนี้จึงได้เชิญทุกภาคส่วน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐ-เอกชน สื่อมวลชนทุกแขนง ผู้ปกครอง ร่วมงานครั้งนี้คาดว่ากิจกรรมครั้งนี้จะทำให้เกิดความรัก สมานฉันท์ และความเข้าใจที่ดีต่อกัน.