หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

วิศวะ มช.-สวทช.และสถาบันอุดมศึกษาคัดทีมชนะหุ่นยนต์ภาคเหนือแข่งระดับประเทศ

Author by 4/06/15No Comments »

1    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พร้อมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล,ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสถาบันอุดมศึกษา จัดแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม RDC 2015 ภาคเหนือเพื่อคัดเลือกทีมชนะแข่งระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ,จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,บริษัท ปตท.จำกัดและบริษัททิพย์พัฒนอาร์เขตจำกัด ร่วมกันจัดแข่งขัน RDC 2015 รอบชิงชนะเลิศ เขตภาคเหนือ

โดยมี ดร.สมนึก ศิริสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และ ผศ.ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กล่าวรายงาน ปี 2558 นี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 45 คนจาก 9 สถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   (มทร. ล้านนา)เชียงใหม่,วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงราย,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,มหาวิทยาลัยเรศวร,  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่,วิทยาลัยเทคนิคสารภี, และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รอบชิงชนะเลิศผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 9 สถาบัน นำมาคละกันหมดเพื่อแบ่งออกเป็น 8 ทีมเมื่อคราวการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 22-30 พ.ค.2558 ก่อนการแข่งขันจริง ได้เก็บคะแนนแบบ 2 ใน 3 เซทเพื่อคัดเลือกให้เหลือ 4 ทีมสุดท้าย พร้อมตั้งชื่อทีมว่า”แล้วแต่เต๊อะ”, “อะหยังก่อได้”, “เป๊ะ” และทีม “ขำลำ” ในที่สุดผลการแข่งขันปรากฏว่า ชนะเลิศได้แก่ ทีมแล้วแต่เต๊อะ, รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม “อะหยังก่อได้”,รองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนเสมอกันได้แก่ทีม “เป๊ะ และทีมขำลำ” ทั้ง 4 ทีมเป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในเร็วๆนี้ ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทีมใดชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติIDC RoBoCon 2015 เดือน กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์ต่อไป.