หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ศรีธนาประชุม ผู้บริหาร-ครู

Author by 26/03/12No Comments »

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ นายโกวิทย์ ทองเจริญ ผู้จัดการฯนางประภาพันธุ์ แก้วโชติ ผู้อำนวยการ ได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ เพื่อจัดโครงสร้าง และการวางแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2555 

ผู้จัดการ เผยว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาวิทยาลัยฯให้ทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อม ในการก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล เพราะปี 2558 ประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จึงจำเป็นที่วิทยาลัย ต้องปรับการบริหารงานไม่ว่า จะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน,พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้เป็นการสรุปผล การดำเนินงานปีการศึกษา 2554 ถึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน.