หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ศิษย์เก่าวัฒโนทัยจัดงาน 150 ปีพระศรีสวรินฯ

Author by 2/09/12No Comments »

.ล.นิศามณี ผลธัญญา นายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ แจ้งว่า วันที่ 10 ก.ย.2555 เป็นวันครบรอบ 150 ปีชาตกาลของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ซึ่งเป็นพระอัยยิกาเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยปีนี้ทางองค์การยูเนสโกยกย่องให้ พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านสาธารณสุข การศึกษา วัฒนธรรม นับเป็นคนไทย คนที่ 21 ที่ได้รับเกียรตินี้

สำหรับปีนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเทิดพระเกียรติขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประสานงานกับร.ร.ที่พระองค์ทรงอุปถัมภ์มี 5 โรงเรียนคือ ร.ร.ราชินี กรุงเทพฯ,ร.ร.สหายหญิง จ.สระบุรี,ร.ร.เจ้าฟ้าสร้าง จ.อยุธยา,ร.ร.วรนารีลิม จ.สงขลา และร.ร.วัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ให้จัดงานเฉลิมฉลองช่วงเดือน ก.ย. 2555

ม.ล.นิศามณี แจ้งต่อไปว่า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ฐานะที่ได้รับพระราชทานชื่อโรงเรียน โดยพระองค์โปรดให้ใช้พระนามของพระองค์คือ เจ้าฟ้าสว่างวัฒนา มาเป็นนามโรงเรียนวัฒโนทัย “วัฒนา+อุทัย”หมายถึง ความสว่าง ความรุ่งเรือง เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2471 ร.ร.วัฒโนทัยพายัพสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง กรรมกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้อง จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 ก.ย.2555

สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นมีดังนี้ วันที่ 7 ก.ย.2555 แข่งขันทักษะวิชาการอาทิ การยอวาที,เรียงความ,วาดภาพ,และกิจกรรมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง, วันที่ 9 ก.ย.2555 มีกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และของนส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี,วันที่ 10 ก.ย.2555 เวลา 07.59 น. พิธีวางศิลาฤกษ์ “เรือนพยาบาล 150 ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิรา” โอกาสนี้ขอเชิญชวนครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 150 ปีชาตกาลสมเด็จพาะศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โดยพร้อมเพรียงกัน.