หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ศึกษาศาสตร์มช.รับ สมัครอาจารย์ 1 อัตรา

Author by 28/08/14No Comments »

thainews180              นางณีรนุช ไชยวัณณ์ เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตราสังกัดภาควิชาพื้นฐาน และการพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก และโททางการบริหารการศึกษา หรือจัดการศึกษาจากวิทยาลัยที่สภาวิชาการรับรอง มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี อายุไม่เกิน 50 ปีนับถึงวันสมัคร ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่สำนักงานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ต.ค.2557โทร.053-944210.