หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ศูนย์เครือข่ายภาษา18-19จัดงานวันฝรั่งเศสเทิดพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสฯ

Author by 23/07/15No Comments »

1 copy        เมื่อวันที่ 21 .. 2558 เวลา 09.00 . ห้องประชุมนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศที่ 2 ฝรั่งเศส ศูนย์ที่ 18 โรงเรียนสันกำแพง และศูนย์ที่ 19 โรงเรียนลำปางกัลยาณี .ลำปาง ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมม่วนงันวันฝรั่งเศสประจำปี 2558 โดยขอความร่วมมือจาก ..ยุพราชวิทยาลัย เป็นสถานที่จัดงาน

โดยมี มร.โตราโบท กงสุลฝรั่งเศสกิตติมศักดิ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน,นายวรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการ ร.ร.สันกำแพง ฐานะประธานศูนย์เครือข่ายที่ 18 กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาฝรั่งเศสภาครัฐ-เอกชน เข้าร่วมกิจกรรม 18 โรงเรียน นักเรียนที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสภาคเหนือตอนบนคือ จ.เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง,แพร่ จำนวน 700 คน ครูภาษาฝรั่งเศส 32 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องจากทั้งสองพระองค์ ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อวงการภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างยิ่ง และให้นักเรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศส ได้มีโอกาสแสดงออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านภาษาฝรั่งเศส นำทักษะการเรียนรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

สำหรับกิจกรรมแรก ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้แก่ การแสดงบนเวทีของนักเรียนภาษาฝรั่งเศส จากโรงเรียนต่างๆ ,การแสดงละครสั้น,ละครโฆษณาเป็นภาษาฝรั่งเศส,ร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส,การเต้นประกอบเพลงภาษาฝรั่งเศส,กิจกรรมที่ 2 เป็นฐานความรู้ต่างๆคือ สาธิตและการขายอาหารฝรั่งเศส ตลาดนัดสินค้าและวิชาการ,จัดนิทรรศการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตอบปัญหาจากนิทรรศการ ควบคู่กับการเล่นเกมสนุกสนาน

โดยฐานความรู้เกี่ยวกับ ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสทั่วโลกของร.ร.สันกำแพง, ฐานความรู้เกี่ยวกับ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฝรั่งเศส ของร.ร.แม่อายวิทยาคม,ฐานความรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศสของ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย และ ร.ร.พิริยาลัยแพร่,ฐานความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์และตัวเลขภาษาฝรั่งเศสของร.ร.สันป่าตองวิทยาคมและร.ร.วชิรวิทย์เชียงใหม่

ฐานความรู้เกี่ยวกับ คำศัพท์เกี่ยวกับสีต่างๆ และร่างกาย ของ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ, ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ และ ร.ร.กาวิละวิทยาลัย ,ฐานความรู้เกี่ยวกับ สถานที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส ของร.ร.จักรคำคณาทรลำพูน ,ฐานความรู้เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศสของร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย และ ฐานความรู้เกี่ยวกับภาพเหตุการณ์หลังสงครามโลกของสมาคม ฝรั่งเศสเชียงใหม่

นายวรทัศน์ บุญโคตร กล่าวว่า โรงเรียนที่สังกัดศูนย์เครือข่ายฯ ได้ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทุกระดับ โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้นักเรียนได้เลือกเรียนเพิ่มขึ้น แต่ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการศึกษาของไทย ก็ยังคงเป็นภาษาต่างประเทศ ที่นักเรียนนำความรู้ไปใช้ต่อยอดทางการศึกษาระดับสูง

เนื่องจากภาษาฝรั่งเศส ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยี กฎหมายและอื่นๆ นอกจากนี้ท้องถิ่นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจมากมาย นักเรียนที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส จึงมีโอกาสได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการติดต่อ สื่อสาร สนทนากับชาวต่างประเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ จะเห็นได้ว่าการเรียนภาษาฝรั่งเศส ของนักเรียนจึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายอย่างยิ่ง

นายบุญเสริญ สุริยา ผอ.ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานว่า ขอต้อนรับคณะครู นักเรียนภาษาฝรั่งเศส จากศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษาฝรั่งเศส ที่ 18-19 ทั้งนี้มีคณาจารย์ นักเรียน จะคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ขอให้สมาชิกของศูนย์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านภาษาฝรั่งเศสอย่างเต็มที่ภายใต้ฐานของกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดไว้คอยบริการแล้ว ขอให้ทุกคนมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรมที่จัดขึ้นร่วมกัน.