หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยเชียงใหม่นำยุวทูต วัฒนธรรมเผยแพร่การแสดงที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Author by 19/04/16No Comments »

3       ยุวทูตวัฒนธรรม รุ่นที่8 ของศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย เชียงใหม่ จัดซ้อมใหญ่พร้อมพิธีผูกข้อมือสู่ขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนออกเดินทางไปเผยแพร่การแสดง ศิลปวัฒนธรรมไทยที่นครนิวยอร์ก และนครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีซ้อมใหญ่ และมอบเกียรติบัตรให้กับคณาจารย์ และยุวทูตรุ่นที่ 8 ของศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ซึ่งศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒธรรมไทย จ.เชียงใหม่ ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมชาวเหนือแห่งรัฐนิวยอร์ก และสมาคมไทยแห่งนครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้นำการแสดงไปแลกเปลี่ยนกับนักแสดงจากประเทศต่างๆ อีก 12 ประเทศ ในงานวัฒนธรรมนานาชาติ ที่เมืองลองไอส์แลนด์ และที่เกาะไอลิสไอร์แลนด์ รวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมในงานเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

การจัดงานครั้งนี้มี เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่, นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 1,นายมานิตย์ ขันธสีมา เลขาธิการสมาคมโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และผู้ปกครองของเยาวชน เข้าร่วมพิธีผูกข้อมือสู่ขวัญ และการซ้อมใหญ่ครั้งนี้จำนวนมาก

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในมาร่วมกิจกรรมของศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย เชียงใหม่ครั้งนี้ ได้ด้วยความชื่นชมที่ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของ การแสดงทางด้านวัฒนธรรมของนักเรียน และเยาวชนเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่ง เป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่ค่าของไทย ที่สำคัญผู้ปกครองของนักเรียนให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ในการทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม และคิดว่าจะมีรุ่นที่ 9 และ 10ต่อไป ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับเยาวชน ที่ต่อให้มีเงินมากมายแค่ไหน ก็หาซื้อไม่ได้ ทุกฝ่ายได้ให้การสนับสนุนร่วมคิด และลงมือจนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอให้คณะยุวทูตวัฒนธรรม และผู้ควบคุมทุกคน จงมีความปลอดภัย นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย และ จ.เชียงใหม่

นางธันยภรณ์  จุนตระกูล หัวหน้าศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์ฯเกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ปกครอง ที่ตั้งใจให้บุตรหลานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกฝังให้รักและชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทย  นักเรียนที่มาเรียนมีความสามารถแสดงบนเวทีได้อย่างสวยงาม  เกิดความมั่นใจในตนเอง ถือเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพไปในตัว จึงได้มีการติดต่อประสานงานกับโรงเรียนในต่างประเทศ  วัดไทย และสมาคมคนไทยในต่างประเทศ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ซึ่งปี 2559 เป็นรุ่นที่ 8

สำหรับการไปแสดงครั้งนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดไปแสดงและเผยแพร่ในงานขันโตกดินเนอร์ งานสงกรานต์,งานสมาคมพยาบาลและงานวัฒนธรรมนานาชาติ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเด็กไทย ที่เกิดและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ให้ลืมศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการเรียนภาษา และนาฏศิลป์ ดนตรีไทย  ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยนครนิวยอร์ก และนครบอสตัน มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย,โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย,โรเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย,โรงเรียนวชิรวิทย์, โรงเรียนวิชัยวิทยา,และโรงเรียนวารี

การซ้อมใหญ่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับขวัญและกำลังใจจากผู้ใหญ่ ด้วยการผูกข้อมูลสู่ขวัญ รับพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นการซักซ้อมเตรียมความพร้อมด้านการแสดง เปิดโอกาสให้ผู้แทนโรงเรียน ผู้ปกครอง ได้ชื่นชมความสามารถของบุตรหลาน และเป็นการเผยแพร่กิจกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ทางสื่อสารมวลชนทุกแขนง

หลังเสร็จสิ้นพิธีการต่างๆแล้ว ได้มีการแสดงโชว์นาฏศิป์ของนักเรียน หลายชุดด้วยกันอาทิ รำเบิกโรงฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง โดยสมาชิกรุ่นใหญ่วันเสาร์, การแสดงชุดเบิกผ้านาฏยสถาน ต๋าม ฮีตฮอยล้านนา โดยยุวทูตวัฒนธรรม และการแสดงระบำโบราณคดีโมเดิร์น โดยยุวทูตวัฒนธรรม โดยมีชุดย่อยประกอบการแสดง อาทิ ฟ้อนวิถีคนเมือง,แสดงรีวิวประกอบเพลงชุดสงกรานต์บ้านเรา,การแสดงชุดเริงลีลาร่มฟ้า บุปผาร่าย,ระบำชาวเขา,การแสดงชุดสาวงามนครพิงค์,การแสดงชุดเซิ้งสวิง และการแสดงฟิลาเน่ย์ชุดตัวก็ไทย – ใจก็ไทย ซึ่งการแสดงทั้งหมดเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมชมเป็นอย่างมาก เพราะแต่ละชุดมีความอ่อนช้อย งดงามสมกับเป็นนาฏศิลป์ไทย และตามธรรมเนียมโบราณ.

นส.ณิชกานต์ นครไทยภูมิ

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม./รายงาน…