หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สกสค.สัมมนาปฏิบัติการ

Author by 10/07/14No Comments »

thainews180            สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)จ.เชียงใหม่ กำหนดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างสุขภาพครู”เพื่อการสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีจิตอาสาเป็นต้นแบบผู้นำเครือข่ายสุขภาพครู  มีการดำเนินงานขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมในจังหวัดทุกสังกัดและเขตพื้นที่การศึกษา

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง องค์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย เผยแพร่ให้แก่สมาชิกอย่างถูกต้อง โดยกำหนดการสัมมนา วันที่ 21  กรกฏาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ (แจ่งหัวริน) มีสมาชิกของ สกสค.เข้าร่วมการประชุมสัมมนา จำนวน 120 คน.