หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สกสค.แจงผู้แอบอ้างแนะนำบริษัทประกันชีวิต

Author by 15/06/20No Comments »
(ภาพจาก https://www.thairath.co.th/content/626406 )

                      นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์  เลขาธิการ กศน.ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ชี้แจงว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้ปรากฏข้อเท็จจริง ผ่านสื่อออนไลน์มีผู้ใช้นามว่า“ โกศล/ที่ปรึกษา รมว.ณัฏฐพล” ส่งข้อความแนะนำบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิกของ ชพค.และชพส. และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับสมาชิกที่กู้เงิน แผนประกันชีวิตแบบประกันสินเชื่อ เพื่อทำประกันเงินกู้ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค.

                    สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ขอชี้แจงให้ทราบว่า  ผู้ใช้นามดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกระทรวงศึกษาธิการ  หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ อีกทั้งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ สรรหาบริษัทประกัน  เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทาการศึกษา (ชพค.)ต่อไป

                  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ไม่มีนโยบายให้บุคคลใด ทำหน้าที่ชักชวนหรือแนะนำบริษัทประกันให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา   ที่เป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่วยเพื่อครู และบุคลากรทางการศึกษา(ชพค.) ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ชพค.ใดๆ ทั้งสิ้น

                  ดังนั้นข้อความที่ปรากฏผ่านสื่อออนไลน์ ของผู้ใช้นามดังกล่าวข้างต้น  จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. หรือกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้จึงขอให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดทุกจังหวด แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทราบโดยทั่วกัน จึงแจ้งมาให้สมาชิกเพื่อนครูได้ทราบ  อนึ่งเมื่อสำนักงาน สกสค.จัดหาบริษัทประกันได้แล้ว จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป.