หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สกสค.แจ้งครูธนาคารออมสินขยายเวลาแก้ปัญหาหนี้สิน

Author by 3/09/15No Comments »

เจริญ วงศ์ษายะ        นายเจริญ วงศ์ษายะ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) .เชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะ กรรมการของ สกสค..เชียงใหม่  โดยประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ของ สกสค.ทุกคนตลอดจนสมาชิกเพื่อนครู ที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mum เมื่อวันที่ 16 .. 2558 โดยเข้าร่วมปั่นจักรยานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และให้บริการน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้งานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งเรื่องให้คณะกรรมการทราบว่า ธนาคารออมสินได้แจ้งให้ทางสกสค.เกี่ยวกับที่ธนาคารออมสินได้จัดโครงการจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินครู โดยมีมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูไปแล้วนั้นโดยให้ครูที่เป็นหนี้สินเข้าร่วมโครงการ โดยส่งเอกสารให้ธนาคารออมสินภายในวันที่ 31 ก.ค. 2558 นั้นปรากฏว่ามีสมาชิกเพื่อนครูจำนวนมาก ไม่สามารถรวบรวมหลักฐาน และเงื่อนไขที่ทางธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการมาให้นั้นใช้ระยะเวลาเตรียมเอกสารสั้นเกินไป ขอให้ธนาคารได้โปรดขยายเวลาออกไปอีกนั้น

นายเจริญฯ ชี้แจงต่อไปว่า บัดนี้ธนาคาร ออมสินได้ขยายเวลาให้สมาชิก ชพค.ได้มีโอกาสเตรียมเอกสารให้ทันตามกำหนดเวลา โดยให้ยื่นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30 กันยายน 2558 สำหรับกลุ่มที่1ลูกหนี้ขั้นวิกฤตรุนแรงที่อยู่ระหว่างการฟ้อง มีมาตรการให้ชะลอฟ้องร้องดำเนินคดี หรือบังคับคดีไม่เกิน 3ปี ให้พักชำระดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปีแต่ให้ชำระเงินต้น,กลุ่มที่2 ลูกหนี้ใกล้วิกฤต คือมีหนี้ค้างชำระเกินกว่า12 งวดติดต่อกันก่อนวันที่ 1 มิ.ย.2558

ให้พักชำระดอกเบี้ยไม่เกินครึ่งหนึ่งเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี แต่ให้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ,กลุ่มลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 12 งวดติดต่อกัน มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามมาตรการของธนาคาร และกลุ่มที่ 4 ลูกหนี้ปกติ ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ ให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปีแต่ให้ชำระดอกเบี้ยแทน  ดังนั้นให้ครูยื่นเอกสารไปยังธนาคารออมสินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2558 จึงขอแจ้งให้สมาชิก ชพค.ได้ทราบโดยทั่วกัน นายเจริญฯ กล่าวในที่สุด.