หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สกอ.ติดตามผลจัดการศึกษาคนพิการในระดับอุดมศึกษา

Author by 12/01/17No Comments »

7712     .ดร.อรนุตฏฐ์ สุธาคำ รองคณบดี คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์, ผศ.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายบันลือ วิศิษฏอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะ กรรมการ เข้าเยี่ยมชม และติดตามผลการดำเนินงานด้าน จัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา เพื่อติดตามคามก้าวหน้าการดำเนินงาน จัดบริการทางการศึกษา ให้แก่นักศึกษาพิการ โดยมีนายนคร ขำหาญ ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 6 .. 2560 ห้องประชุมของ มทร.ล้านนา

ทั้งนี้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาพิการ ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงาน จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก และความต้องการในอนาคต    โดยปี 2559  มีนักศึกษาพิการศึกษาใน มทร. ล้านนา จำนวน 42 คน   แยกเป็นคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 คน,คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์13 คน,คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 คน,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 คน โดยมีแนวโน้มนักศึกษาพิการจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การติดตามการจัดการศึกษาของ สกอ.ครั้งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการต่อไป.