หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติชวนชมดาวเคียงเดือน

Author by 18/06/15No Comments »

narit           นายศุภฤกษ์  คฤหานนท์ หน.บริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) .เชียงใหม่ แจ้งว่า ตั้งแต่เดือน มิ..-..2558 มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 -21 มิ..2558 จะเกิดปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน ในช่วงหัวค่ำทางทิศตะวันตก หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ครั้งนี้มีดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดี อยู่เคียงดวงจันทร์เสี้ยว ในแต่ละวันจะสังเกตเห็นรูปแบบปรากฏที่ต่างกัน ที่น่าจับตามองที่สุดคือ วันเสาร์ที่ 20 มิ..2558 จะเห็นปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน ที่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมด้านเท่

ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีอยู่ห่างกันเพียง 6 องศาหรือประมาณ 1กำปั้น(1 กำปั้นมีระยะเชิงมุมประมาณ 5 องศา) มองดูคล้ายสองตาและดวงจันทร์ข้างขึ้น 3 ค่ำ จะปรากฏเป็นเสี้ยว ตะแคงอยู่ด้านล่างของดาวเคราะห์ทั้งสอง ดาวศุกร์จะสว่างกว่าดาวพฤหัสบดี และอยู่เยื้องต่ำกว่าเล็กน้อย ปรากฏคล้าย “ดวงจันทร์ยิ้ม” ให้กับคนไทยตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงประมาณ 3 ทุ่มก็จะตกลับขอบฟ้าไป ช่วงที่ฟ้าใสไม่มีเมฆจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าทุกพื้นที่ของประเทศไทย

แต่ครั้งนี้ดวงจันทร์จะหันด้านมืดตะแคงออกด้านข้าง จึงมีลักษณะต่างจากพระจันทร์ยิ้มครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2551จากนั้นช่วงปลายเดือนวันที่ 30 มิ.ย.ถึงวันที่ 1 ก.ค.2558 จะเกิดปรากฏการณ์”ดาวเคราะห์ชุมนุม” ดาวศุกร์กับดาวพฤหัสบดีจะเคลื่อนที่มาอยู่เคียงชิดกัน ห่างเพียง 0.4 องศา หรือประมาณปลายนิ้วก้อยเท่านั้น(1นิ้วก้อยมีระยะเชิงมุมประมาณ 1 องศา) โดยสามารถสังเกตเห็นได้ทั่วทั้งประเทศ ทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าไปแล้วเช่นกัน

สำหรับผู้ที่พลาดชมดาวเคียงเดือน จะกลับมาปรากฏให้เห็นคล้ายดวงจันทร์อีกครั้ง ในวันที่ 18 ก.ค.2558 ช่วงหัวค่ำทางทิศตะวันตก หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า แต่ครั้งนี้ดาวศุกร์เปลี่ยนตำแหน่งอยู่เหนือดาวพฤหัสบดี ห่างกันเพียง 5องศา มองดูคล้ายสองตา พร้อมดวงจันทร์ข้างขึ้น 2 ค่ำปรากฏเป็นเสี้ยวตะแคงอยู่ด้านล่างของดาวเคราะห์ทั้งสอง และดวงจันทร์อยู่ห่างจากดาวเคราะห์ ทั้งสองมากกว่าวันที่ 20 มิ.ย.2558 เล็กน้อยนอกจากนี้ยังสังเกตปรากฏการณ์ได้ยากกว่าเนื่องจากวันที่ 18 ก.ค.2558 ดวงจันทร์อยู่สูงจากขอบฟ้าเล็กน้อย อาจมีฝุ่นควันบดบังทัศนวิสัยการมองเห็นได้.