หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาในจ.เชียงใหม่ รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

Author by 17/08/14No Comments »

thainews180           สำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการกยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เมื่อระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2557 เวลา 9.00 – 16.00 . อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว .เชียงใหม่

นางพวงชมพู ปัญโญ ผู้อำนวยการสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เผยว่า โครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” จัดขึ้นโดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ กับเหล่ากาชาด  เพื่อเป็นการแสดงพลังความร่วมมือของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการตอบแทนสังคม

การบริจาคโลหิต เป็นการนำโลหิตออกจากร่างกายประมาณ 350-450 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นการนำโลหิตสำรองออกมาโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แก่ร่างกาย เพราะไขกระดูกจะสร้างโลหิตขึ้นมาทดแทน และที่สำคัญยังทำให้เกิดประโยชน์กับผู้บริจาคโลหิตหลายอย่างด้วยกัน อาทิ ร่างกายจะได้สร้างเม็ดเลือดใหม่ๆ ซึ่งแข็งแรงและทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่า ทำให้เม็ดเลือดแดงลำเลียงออกซิเจนได้เต็มที่ เม็ดเลือดขาวทำลายสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นและเกล็ดเลือดซ่อมแซมรอยฉีกขาดของหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของไขกระดูก เปรียบเสมือนการออกกำลังกาย ให้กับ   ไขกระดูกช่วยให้ไขกระดูกทำงานได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยเฉพาะในเพศชาย นอกจากนี้ยังถือเป็นการได้ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุก 3 เดือน และได้ตรวจสารเคมีในโลหิตอีกด้วย.