หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพม.เขต 34 จัดสัมมนาอาเซียนจีนศึกษา

Author by 27/01/16No Comments »

thainews180              เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2559 เวลา 10.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการสัมมนาอาเซียนจีนศึกษา ครั้งที่ 1 (The Fist ASEAN-China Education Forum) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย รวมทั้งจำนวน 60 คน ณ  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์เชียงใหม่ โดยมี นายหวง เฉิน เชิง กรรมการผู้จัดการสถาบัน CHINESE ABROAD STUDY CENTER กล่าวรายงาน

การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้บริหารของประเทศไทย และประเทศจีน ในด้านการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาบุคลากร อันจะนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ส่วนประเทศจีนถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีกับประเทศไทยมาโดยตลอด  โดยเฉพาะด้านการศึกษานับได้ว่า ประเทศจีนมีพัฒนาการที่ดี ซึ่งเห็นได้จากการศึกษาที่ติดอันดับของโลก ดังนั้นโครงการ The Fist ASEAN-China Education Forum จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้บริหาร คณาจารย์ของไทย จะได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ด้านการสอนกับคณะ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยจีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

การสัมมนาครั้งนี้ มีสถาบันแนะแนวการศึกษาที่ประเทศจีน จำนวน 10 สถาบันเข้าร่วมชี้แจง รายละเอียดและขั้นตอนในการทำบันทึกความร่วมมือ(MOU) มหาวิทยาลัยจีนกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการนี้คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์ในสังกัด สพม.เขต 34 ที่เข้าร่วมสัมมนามาจาก โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย,โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม,โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม,โรงเรียนจอมทอง,โรงเรียนฮอดพิทยาคม,โรงเรียนห้องสอนศึกษา,โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

สำหรับสถาบันแนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน ที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนกว่า50 แห่ง และเป็นศูนย์แนะแนวเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษาในประเทศจีนด้วย มีประสบการณ์ยาวนายกว่า 10 ปี โดยการสนับสนุนโครงการสอบชิงทุนศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี,ปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่จำกัดจำนวนและไม่เงื่อนไขใดๆ คุณสมบัติผู้สมัครสอบ มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น ยกเว้นสัญชาติจีน, ฮ่องกง,ไต้หวัน,มาเก๊า ค่าสมัครสอบ 500 บาทสนใจติดต่อได้ที่ 02-5130196,02-5130193หรือ www. 123tochina.com