หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพม.34 ประชุมคัดเลือก เด็กดีมีที่เรียนอุดมศึกษา

Author by 26/07/12No Comments »

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2555 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมธารินเชียงใหม่ นายมานพ ดีมี ผอ.สพม.เขต 34 เป็นประธานประชุมผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34-37 จำนวน 88 คน จากจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา และจังหวัดลำปาง เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีคุณธรรม/จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน เป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามโครงการ และประสานความร่วมมือระหว่างกันได้ง่ายขึ้น

นส.ปรารถนา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศึกษา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ต้องการหาหลักเกณฑ์เพื่อการประเมิน โควตาที่ได้รับเพื่อนำส่งให้สถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการขั้นฐาน(สพฐ.) จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยพื้นที่โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน โดย สพฐ.ได้มอบหมายให้ สพม.เขต 34 เป็นหน่วยประสานงานภาคเหนือตอนบน ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ สพม.34 ถึง 37 คาดว่าจะสามารถสรุปหลักเกณฑ์ และคัดเลือกนักเรียนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป.