หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพม.34 ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

Author by 13/07/14No Comments »

thainews180          ดร.สิทธิชัย มูลเขียน  รองผู้อำนวยการ รก.ผู้อำนวยการ สพม.เขต 34 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 กลุ่มดอย โดยได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุมว่า ที่ผ่านมาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้แสดงออกในการแสดงผลงาน นับว่าประสบผลสำเร็จด้วยดี ตามความรู้ และความสามารถของตนเองอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

         นอกจากนี้เพื่อใช้กิจกรรม เป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ซึ่งปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 ให้แต่ละกลุ่มดอย ดำเนินการจัดกิจกรรม พร้อมสรุปผลการจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงาน และการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.เขต34 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วยกลุ่มดอย เลขานุการกลุ่มดอย,ตัวแทนกลุ่มดอยอินทนนท์,บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 28 คน ณ โรงแรมฮอลิเดย์  การ์เด้นท์ เชียงใหม่ เพื่อให้แต่ละกลุ่มดอย เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนต่อไป.