หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สพม.34 สอบคัดเลือกครูแจ้งผล 18 มี.ค.

Author by 18/03/16No Comments »

thainews180          สำนักนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34 สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 

เมื่อวันที่ 12 -13 มีนาคม 2559 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34 พร้อมด้วยคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ สนามสอบโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยภาคเช้ามีการสอบความรอบรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู ช่วงบ่ายการสอบความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา และการสอบวิชาเอกาของแต่ละสาขาวิชา และการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งทางวิชาชีพ

โดยมีผู้เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 54 คน   8  วิชาเอกประกอบด้วย วิชาพลศึกษา, ภาษาไทย,บัญชี,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,ภาษาจีน, อุตสาหกรรม, เกษตรกรรม,สังคมศึกษา การสอบครั้งนี้ เพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรม และโปร่งใส ได้มีดร.วีระเดช เชื้อนาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.), นายประสิทธิ์ พรมศรี รอง ผอ.สพป.ลำปางเขต 1,นายประเสริฐ  ศุภชาติไพบูลย์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. ลำปางเขต 1 เข้าร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้คณะกรรมการ ดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย สพม.เขต 34 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ, บุคลากรจากกองบิน 41 เชียงใหม่ ,เจ้าหน้าที่จาก กสทช. ที่กรุณามาตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารพกพา เพื่อความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตในการสอบ จนทำให้การดำเนินงานเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมายทุกประการ.