หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สภานักเรียน ชม. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Author by 29/04/14No Comments »

           เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง ของผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.รก. ผอ. สพม.เขต 34,นายอวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพม.เขต 34 ที่ปรึกษาสภานักเรียน, นาย  ศุภกฤต ไชยวงศ์ รองประธานสภานักเรียน ร.ร. ยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะกรรมการจาก ร.ร. หอพระ และ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณา จารย์ เข้าพบนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่         

ทั้งนี้เพื่อมอบเงินที่สภานักเรียน ได้ร่วมกันรณรงค์ขอรับบริจาค ในนามจังหวัดเชียงใหม่ โดย สพม.เขต34 ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศฟิลิปปินส์ จากการที่ได้รับผลกระทบ จากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน เมื่อไม่นานมานี้ทำให้ประชาชนชาวฟิลิปปินส์ได้รับความเดือดร้อน และมีความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก

ทั้งนี้นายสิทธิชัย มูลเขียน และ คณะ กรรมการสภานักเรียน ได้ร่วมกันมอบเงินจำนวน 112,700 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)ผ่านผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินต่อให้กับมูลนิธิ National Disafter Risk Reduction and Mangement Center (NDRRMC) โดยมีผู้แทนชาวฟิลิปปินส์คือ Mr.Roberto Sanchez, Jr.และ Mrs.Jennifer E.Manuelเป็นผู้รับมอบ

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทแก่ คณะกรรมการสภานักเรียนว่า ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่มีความเมตตา มีคุณธรรม/จริยธรรมของความเป็นมนุษย์  ที่เห็นความยากลำบาก และตกทุกข์ได้ยากของมนุษย์ ซึ่งไม่ได้เป็นชาติเดียวกัน แต่คิดว่าเป็นเพื่อนร่วมโลก ที่ประสบภัยจากผล กระทบของพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ทำให้ประชาชนเสียชีวิต และสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก สิ่งนี้ขอให้ติดตัวไปทุกคน

ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ กล่าวต่อว่า อนาคต เป็นสิ่งไม่แน่นอน หากมีโอกาสจะช่วยเหลือได้ สิ่งนี้ถือว่าเป็นจิตวิญญาณที่ดีในกิจกรรมต่อผู้อื่นที่เกิดอุบัติเหตุ,เกิดความเดือดร้อนแสนสาหัส คุณงามความดีนี้ ทำให้นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน จะได้รับอานิสงส์ที่แรงกล้า เป็นตัวอย่างของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เป็นคลื่นลูกใหม่ให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ความเอื้อเฟี้อเผื่อแผ่โดยไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัว แต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม หวังว่าคุณงามความดีนี้ จะส่งผลให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป.