หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สมาคมนักศึกษาเก่า มช.จัดงานราตรีอ่างแก้ว

Author by 20/01/16No Comments »

9    รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี  นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มช. เผยว่า งานราตรีอ่างแก้วเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่สมาคมฯจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อต้อนรับ นศ.เก่าชาวลูกจ้าง มช. สู่บ้านสีม่วงที่เคยศึกษา ใช้ชีวิตอยู่ มีโอกาสได้พบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า-ปัจจุบัน คณาจารย์ ปีนี้งานราตรีอ่างแก้ว จัดขึ้นวันที่ 23 ม.ค.2559 ณ คุ้มขันโตก ถนน ชม.-ลำปาง เวลา 18.00-23.30 น.โดยมี ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มช.เป็นประธานเปิดงาน

งานราตรีอ่างแก้วปี 2559 นับเป็นการพบปะสังสรรค์ครั้งสำคัญ ชาวลูกช้างทุก รหัส/คณะ ภายในงานมีแสดงดนตรีวง CMU Band โดยชมรมดนตรีสากลฯสโมสรนักศึกษา มช.การแสดงฟ้อน โอกาสเดียวกันนี้มีพิธีแสดงความยินดีกับ นศ.เก่าดีเด่นจำนวน 17 คนคือนส.อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์นักธุรกิจสาขาบริหารธุรกิจรศ.กรรณิการ์ พงษ์สนิท อาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์ มช. สาขาบริการสังคม,นายนภันต์ เสวิกุล ผู้เชี่ยวชาญถ่ายภาพ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, ศ.ดร.สายสมร ลำยอง ศ.อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์ มช. สาขาวิชาการ

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง สาขาบริหารธุรกิจ,นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ  ปลัดกรุงเทพมหานคร สาขาบริหารรัฐกิจ,นพ.       บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สาขาบริหารราชการ, ศ.ภญ. วรรณวดี แต้โสตถิกุล อดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มช,สาขาบริหารองค์กรการศึกษา, ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผอ.ศูนย์นวัตกรรมฯหลังการเก็บเกี่ยว มช. สาขาบริการสังคม ผศ.ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สาขาบริหารองค์กรการศึกษา,นายพิริยะ       เข็มพล รองปลัดกระทรวงต่างประเทศ สาขาบริหารราชการ,รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ อดีตคณะบดีคณะทันตกรรมศาสตร์ มช.สาขาบริหารองค์กรการศึกษา,นายสุมิตร เพชรภิรัชต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทคอปอเรชั่นรัชการฯ สาขาบริหารธุรกิจ

นางปริยพรรณ หันนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทคอปอเรชั่นนอล สาขาบริหารธุรกิจ,นส.ศิรพันธ์ วัฒนจินดา กรรมการผู้จัดการบริษัทคิดคิด/นักแสดง สาขาศิลปวัฒนธรรม,นายกฤษฏา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย สาขาบริหารราชการ และ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริการ อัยการสูงสุด สาขาบริหารราชการ ในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดากับบัณฑิตใหม่ มช.รุ่นที่ 50 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 25 ม.ค.2559ด้วย.