หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ราชภัฏ เชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2557

Author by 17/11/14No Comments »

thainews180          นส.สุกัญญา แก้ววรรณ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูเชียงใหม่,ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ . ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่ และพบปะสังสรรค์ประจำปี 2557 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 .เป็นต้นไป หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม .เชียงใหม่

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก และศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ได้มีโอกาสเข้าทำงานในหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยศิษย์เก่าได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตน สร้างผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ของสังคมทั่วไป

คณะครุศาสตร์ จึงได้ร่วมกับสหพันธ์ศิษย์เก่าครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดการประชุมใหญ่ขึ้นงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าทุกรุ่น ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และพบปะสังสรรค์เพื่อประสานสัมพันธ์อันดีต่อกันของศิษย์เก่า และร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ การแสดงดนตรีและนักร้องที่มีชื่อของวงสุนทราภรณ์ชุดใหญ่ ที่จะมาให้ความสนุกสนานกับศิษย์เก่าอย่างเต็มที่ ด้วยการลีลาศรำวงย้อนถึงอดีตที่ผ่านมา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร.053-885502, 053-885508 หรือคลิกไปที่ www. edu.cmru.ac.th