หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สันป่าตองวิทยาคมจัดงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี สถานศึกษารางวัลพระราชทานที่สร้างคนดีสู่สังคม

Author by 15/07/14No Comments »

ฮูปเวป

         เมื่อวันที่ 14 ..2557 เวลา 09.00 . หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม .เชียงใหม่ นายบุญเสริญ สุริยา  ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู,สมาคมศิษย์เก่า,คณาจารย์ นักเรียน ชุมชน ร่วมกันจัดงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ครบรอบ 54 ปี และเฉลิมฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2556        

โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายนาวิน สินธุสอาด  รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ร่วมกันเป็นประธานพิธี  และสืบชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคล ท่ามกลางผู้เข้าร่วมแสดงความยินดี ทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อดีตผู้บริหาร ครูอาวุโส ศิษย์เก่า จำนวนมาก โดยมีพระครูธรรมาภิรม เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เจ้าอาวาสวัดน้ำบ่อหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ก่อนเริ่มพิธีการ เวลา 08.09 น.มีพิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 และบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพยดาอารักษ์ ที่ปกป้องคุ้มครองให้บุคลากรของ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มีความปลอดภัยจากสิ่งภยันตรายทั้งมวล มีความสุข ความเจริญเพื่อสร้างบุคลากรของชาติให้บรรลุเป้าหมาย, เวลา08.30 น.เคลื่อนขบวนผ้าป่าชุมชนประกอบด้วย หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ผู้ปกครอง เคลื่อนมาพร้อมกัน ณ ลานจามจุรี หน้าอาคาร 92 ปี

ในส่วนพิธีเริ่มขึ้นโดย ประธานในพิธี เดินทางมาถึง นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วน  จ.เชียงใหม่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอาจารย์ที่ทำหน้าที่ทางศาสนพิธี กล่าวนำ ไหว้พระ  พระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ผอ.ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม, นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่, ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และอดีตผู้บริหารที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ และครูอาวุโสที่เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมนั่งซุ้มสามเหลี่ยม ที่ได้ตกแต่งตามจารีตประเพณีของท้องถิ่น เพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิต โดยโรงเรียนได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปประกอบพิธีสืบชะตาเสร็จแล้วมีพิธีประพรมพระพุทธมนต์ ให้กับผู้มาร่วมงานอย่างทั่วถึง

ในโอกาสนี้โรงเรียนได้จัดพิธีถวายผ้าป่าชุมชนขึ้นในเวลาเดียวกันโดยนิมนต์พระครูสุทธิญาณรังษี เจ้าคณะอำเภอแม่วาง เป็นผู้พิจารณาผ้าป่าครั้งนี้ เพื่อนำปัจจัยในการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ตลอดจนนำไปพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าโดยได้ยอดจากการร่วมทำบุญของทุกฝ่าย เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2557 เวลา 09.45 น.ได้ยอดปัจจัยทั้งสิ้นจำนวน 474,391.25 บาท ซึ่งหลังจากนี้จะมียอดร่วมทำบุญเพิ่มขึ้นอีก เพราะบางส่วนยังไม่สามารถจะรวบรวมยอดทั้งหมดได้

นายบุญเสริญ สุริยา ผอ.ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม กล่าวว่า รู้สึกยินดีอย่างมาก ที่ผู้บริหาร ศิษย์เก่า หัวหน้าหน่วยราชการ ได้มาร่วมงานและร่วมแสดงความยินดี ที่โรงเรียนครบรอบ 54 ปี และโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปี2556 ในโอกาสเดียวกัน บุคลากรทุกฝ่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงร่วมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นเพื่อให้ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จสูงสุดคือได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน นับเป็นที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติยินดีหาที่สุดมิได้

ผู้อำนวยการ กล่าวต่อว่า โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 ก.ค.2503 เดิมชื่อ “โรงเรียนวิสามัญสันป่าตอง” ตั้งอยู่บ้านเปียง อ.สันป่าตอง ปี 2508 ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านเปียงพิทยาคม เมื่อปี 2517 และย้ายมาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านศาลา อ.สันป่าตอง และใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ผู้บริหารคนแรกคือนายอเนก พุทธิศิริ ครูใหญ่,คนที่ 2 นายองอาจ โฆษะชุณนันท์ ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่,คนที่ 3 นายวิทูรย์ ญาณสมเด็จ อาจารย์ใหญ่,คนที่ 4 นายประสิทธิ์ แสนไชย อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ

คนที่ 5 นายสมบูรณ์  สิตานนท์ ผู้อำนวยการ,คนที่ 6 นางพิวัลย์  วิบุลย์สันติ ผู้อำนวยการ,คนที่ 7 นายณรงค์ บำรุงศรี ผู้อำนวยการ ,คนที่ 8 นายเขียน แสงหนุ่ม ผู้อำนวยการ,คนที่ 9  ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการ,คนที่ 10 นายเสรี สุวรรณเพชร  ผู้อำนวยการ,คนที่ 11 นายบุญส่ง สมมิตร ผู้อำนวยการ และคนที่ 12 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการ คนปัจจุบัน ปัจจุบันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมมีนักเรียน 2,502 คน และมีครูจำนวน 155 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 34

สำหรับการรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานครั้งแรก เมื่อปี 2549 สมัยของ ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการ และครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งโรงเรียนได้เข้ารับการประเมินอีกครั้งหนึ่ง และประสบผลสำเร็จด้วยดี เพราะโรงเรียนมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทุกด้าน ผลสัมฤทธิ์การเรียน และการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างต่อเนื่องดังกล่าว นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้จารึกไว้อีกครั้งที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจไม่รู้ลืม.