หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

สื่อสาร มช.ร่วมกับไฟฟ้าฝ่ายผลิต จัดสัมมนาจริยธรรมสื่อยุคดิจิทัล

Author by 17/06/14No Comments »

thainews180           นส.อลิชา ตรีโรจนานนท์ หัวหน้าศูนย์บริการ-การสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนวันแถลงข่าวประจำสัปดาห์ . เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิ..2557 ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง . เชียงใหม่ว่า คณะการสื่อสารมวลชน มช.ร่วมกับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาจริยธรรมสื่อในยุคดิจิทัล สำหรับสื่อมวลชนท้องถิ่น ภาคเหนือและนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนวันที่ 21-22 มิ..2557 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์เชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ ระหว่างนักวิชาการ นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน อีกทั้งยังมุ่งเสริมศักยภาพ และบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ตามแนวแห่งจริยธรรมวิชาชีพพร้อมหาแนวทางปฏิรูปสื่อด้านจริยธรรม เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ขณะ เดียวกันเป็นการระดมความคิดและรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน

การจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่สำคัญของ คณะการสื่อสารมวลชน ฐานะองค์กรวิชาการด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะเวลาที่สังคมไทย กำลังดำเนินไปบนความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยสื่อมวลชนยังคงมีบทบาทสำคัญ ในการนำความจริงออกสู่สังคมเหมือนทุกยุคที่ผ่านมา ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยียุคดิจิทัล เอื้อให้การดำเนินงานหลายอย่าง เป็นไปได้ง่าและรวดเร็วเท่าใด หมายถึงว่าต้องให้ความสำคัญต่อจริยธรรมวิชาชีพ ฐานะเครื่องกำกับการทำหน้าที่มากขึ้นเท่านั้น ความเสียหายหรือการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจะรวดเร็ว รุนแรงได้เท่ากับพลังอำนาจของความเป็นดิจิทัล

รูปแบบการจัดสัมมนานั้น ภาคการระดมความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชน วันที่ 21มิ.ย.2557 เป็นการปาฐกถา,วันที่ 22 มิ.ย.2557 เป็นการเสวนา โดยเชิญนายเทพชัย หย่อง กรรมการบริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และอดีตผู้บริหารไทยพีบีเอส ฐานะองค์ปาฐก”จริยธรรมสื่อในยุคดิจิทัล”และ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาหัวข้อ”บทบาทสื่อท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนสังคมไทยยุคดิจิทัล”

วิทยากรประกอบด้วย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผอ.สถาบันอิศรา,นางอุบลนัดดา(ลิ้มจรูญ)สุภาวรรณ กรรมการสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ,รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน ดำเนินรายการโดย ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน์อาจารย์ประจำคณะการสื่อสารมวลชน.