หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

หน่วยทหารมหาดเล็กฯ รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน

Author by 12/01/16No Comments »

              fghfghil;klk;4665  พลโทจักรภพ  ภูริเดช ผู้บังคับหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯเปิดเผยว่า ด้วยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ญ (พลอาสาสมัคร) โดยกำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้

เป็นชายไทยอายุตั้งแต่ 20-28 ปี เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไปผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5 สำหรับหลักฐานที่ต้องนำมาสมัคร ใบกองหนุน (สด.8) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43)บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษา (ตามคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาจริง ม.3 ขึ้นไป)รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบผลการตรวจร่างกาย (ตรวจเลือด HIV)

การสมัครเข้าเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากมีผู้แอบอ้างจะช่วยเหลือให้สามารถเข้ารับราชการทหารเรียกร้องรับเงิน ให้แจ้งกับโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ หมายเลขโทร 02-4569452 , 02-3560893 โดยประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2558 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 หรือสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา ถนน บรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ.