หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

หางดงรัฐราษฎร์จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์

Author by 25/06/14No Comments »

thainews180          นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผอ... หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ .หางดง .เชียงใหม่ เผยว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ให้นักเรียนได้เห็นพิธีกรรมต่างๆ อาทิ การครอบครู,พิธีมนต์อ้อผะหญ๋า,พิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ ในวันที่ 25-26 มิ..2557 อาคารหมวดศิลปะ อาคาร 8 โรงเรียนหางดง รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

         สำหรับกำหนดพิธีการมีดังนี้ วันที่ 25 มิ.ย.2557 เวลา 15.09 น.ผู้อำนวยการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ สมาทานศีล สดับพระธรรมเทศนามหามงคลบารมี 1 กัณฑ์โดยพระครูสัทธาธรรมสถิต(ครูบาพันธ์)วัดธรรมประดิษฐ์สถาน อ.หางดง จากนั้นมีการถวายสังฆทานต้นผ้าป่า ร่วมสร้างกุฏิสงฆ์วัดธรรมประดิษฐ์สถาน เพื่ออุทิศผลบุญกุศลหาครูอาจารย์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นรับพรพระสงฆ์ๆประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้ ครู อาจารย์ นักเรียนที่เข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 26 มิ.ย.2557 เวลา 08.39 น. ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ มณฑลอาคารอเนก ประสงค์,เวลา 08.50 น.ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ สมาทานศีล, เวลา 09.09 น.พิธีเสกอ้อผญ๋า  ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เสดาะเคราะห์ ต่อชะตาเสริมปัญญาบารมี มหาสิทธิโชคโดยครูบาอินตา วัดศาลา,  เวลา 09.39 น. มีพิธีบูชาบูรพาจารย์ โองการครู   และครอบครูเพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมดวงปัญญาแก่ตนเอง โดยนายสวัสดิ์ ต่ายพูล ศิลปินอาวุโสล้านนา,วงพี่พาทย์รักศิลป์ ทำเพลงหน้าพาทย์ เวลา 11.09 น. พิธีโยงขึ้นตั้งหลวงโดยนายภาณุทัต อภิชนาธง ศิลปินล้านนา เวลา 12.00 น.ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน.