หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

องค์กรชาวพุทธภาครัฐ-เอกชนจัดพิธีมอบโล่นักเรียนตอบปัญหาธรรมะ

Author by 24/02/16No Comments »

4      เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2559 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคม และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 การจัดงานครั้งมีกิจกรรมมากมาย โดยเฉพาะการตอบปัญหาธรรมะ และการบรรยายธรรมะ โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และนางพรรณี บุญประเสริฐ นายกพุทธสมาคม  จ.เชียงใหม่ กล่าวรายงาน

สำหรับผลแข่งขันแต่ละประเภทมีดังนี้แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ดญ.ปรัสรา แจ่มกระจ่าง ร.ร. ศพอ.วัดสวนดอก,รองอันดับ 1 ดญ.จินดามณี ศรีสว่าง โรงเรียนพิงครัตน์, รองอันดับ 2 ดช.ชาตรี ลุงหลู่ ร.ร.วัดหนองป่าครั่ง, ชมเชย ดญ.ดารารัตน์ บัวยิ้ม ร.ร.พุทธิโศภน, ดช.สมเกียรติ ขวัญพิกุล ร.ร. เทศบาลวัดป่าแพง,ดช.ปัณณโชติ ปินชัย ร.ร. อนุบาลเชียงใหม่,ดญ.ปิยนุช สร้อยโค้ง ร.ร. เทศบาลดอกเงิน, ดช.อภิวัชญ์ บุญกุ้ง ร.ร.รังษีวิทยา,ดญ.กรกมล แก้วจันทร์ ร.ร.มงฟอร์ต วิทยาลัย,ดญ.อาทิติญา อนุสูตร์ ร.ร.วัดบ้านน้อย, ดช.สมศักดิ์ ปั่นจิงร.ร. ศพอ.วัดเจ็ดยอด

แข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ระดับมัธยมต้น ชนะเลิศ ดญ.เล็ก นามชิง ร.ร.เมตตาศึกษา,รองอันดับ 1 ดญ.มันตา ลุงจอย ร.ร. เมตตาศึกษา,รองอันดับ 2 ดญ.กุลธิดา นายชิน ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ,ชมเชย ดญ.แอนจิรา หลวงแสน ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์, ดช.พงศกร พาลมูล ร.ร.สันป่าตองวิทยาคม,ดญ.ณัฐวิจิตรา ปัญญานำ ร.ร.ดาราวิทยาลัย, ดช.วัสสาซาวคำเขต ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดช.ณัฐวุฒิ คำมาตา ร.ร.สองแคววิทยาคม

การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะระดับ ม.ปลาย ชนะเลิศ นายไพบูลย์ เกถานิลมณี ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย, รองอันดับ 1 นส.ฐิติมา ขัดธิร.ร.วัฒโนทัยพายัพ, รองอันดับ 2 นส. อ้อย ลุงข่า ร.ร.ศพอ.วัดท่าต้นกว๋าว, ชมเชยได้แก่ นายจิรศักดิ์ มี่นาเมิน  ร.ร.จอมทอง, นส.จินดาพร ทองคำ  ร.ร.ฝางชนูปถัมภ์, นายวิชชวัฒน์ บุญทะโล ร.ร.จอมทอง,นายณัฐนนท์ ฟูเฟื่อง ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ,นส.นัฏฐพร ทิพย์ราชา ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ,นายธนวัฒน์ วงศ์ไชย ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และนายนิชฌาน เล็กสมบูรณ์ ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

การบรรยายธรรมะ ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ดช.พีรศิลป์ ธนากรสิทธิ์ร.ร. สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,รองอันดับ 1 ดญ.วีณา เรื่องพลังชูพร ร.ร.ณัทชวิทย์, รองอันดับ 2 ดญ.ทานตะวัน ปินตาใจ ร.ร.วัดสวนดอก,รางวัลชมเชย ดญ.ภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่,ดญ.นนท์ณัชชา ธัญญชนานนท์  ร.ร.เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง, ระดับ ม.ต้น ชนะเลิศ ดญ.รัชนีกร สุใจ ร.ร.บ้านหนองเกิดลำพูน รองอันดับ 1 ดญ.มนัสนันท์ กวงไหม  ร.ร.รังษีวิทยา,  รองอันดับ 2 ดช. รัชชานนท์ ใจคะจัด ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย,ชมเชย ดญ.อภิชญา ปริศนานันทกุล ร.ร.สาธิต มช., ดญ.กนกวรรณ รังสีมันตุชาติ ร.ร.ศพอ.วัดพระสิงห์, ระดับม.ปลาย ชนะเลิศ นส.พุทธรักษ์ สมบูรณ์ทรัพย์ ร.ร.ศพอ.วัดพระสิงห์,รองอันดับ 1 นส.นิชา สายไทย ร.ร.ศพอ.วัดละโว้,รองอันดับ 2 นส.จรรยา วุฒิตา ร.ร.เทพบดินทร์วิทยา ชมเชย นส.กฤติยา นราภัย ร.ร.ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และนส.ชญาณิศ แก้วจันทร์กมล ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย.

จันทร์จิรา ศรีจันทร์ นศ.ม.มหาสารคาม

นนธวัช วงศ์วังกร์ นศ.มร.ชม./ รายงาน