หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อนุบาลเชียงใหม่จัดงานวันพ่อแห่งชาติ

Author by 4/12/15No Comments »

    12312401_1036407449736832_473932022_n            โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมฉลอง รางวัลพระราชทานระดับประเทศ และวันพ่อแห่งชาติ อย่างยิ่งใหญ่น้อมนำคำสอนพ่ออยู่หัว สู่การพัฒนาทั้งวิชาการและคนให้มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้มีการ จัดงานเฉลิมฉลอง รางวัลพระราชทานระดับประเทศของโรงเรียนระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2557 และวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2558 โดยจัดริ้วขบวนแห่เกียรติยศรถบุญบก อัญเชิญรางวัลรางวัลพระราชทานฯ ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดยนายไพบูลย์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมขบวน อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ โดยเดินขบวนจากบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปยังสถานที่จัดงานโรงเรียนอนุบาลนครเชียงใหม่ เป็นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลนับตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 ,2538 ,2556 ที่ได้รางวัล ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ของกระทรวงศึกษาธิการและได้รับรางวัลเกียรติยศพระราชทานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ และปีการศึกษา 2557 ก็มาได้รางวัลระดับปฐมวัยติดต่อกัน โดยพิธีเฉลิมฉลองรางวัลฯ มี ว่าที่ร้อยตรี อาทิตย์ เรืองวุฒิ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มาเป็นประธานและร่วมแสดงความยินดีพร้อมกรรมการและผู้เกี่ยวข้องด้วย

โดยว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีมากที่โรงเรียนสามารถสร้างมาตรฐานในความมีคุณภาพมาต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่า ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่การได้รับรางวัลแต่เป็นการรักษาและสร้างมาตรฐานในคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ และขอชื่นชมคณะบริหาร บุคลากรและเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้โรงเรียนมีมาตรฐานที่ดีต่อเนื่องและโอกาสวันพ่อแห่งชาติก็เป็นการน้อมนำเอาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีความตั้งใจในการทำงาน คำสอนของพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติใช้อย่างต่อเนื่องเป็นตัวอย่างของสถานศึกษาอื่นๆต่อไป รางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านที่เกี่ ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียน สามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ ทั้งในด้านคุณภาพนักเรียน การบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ การบริหารการจัดการ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา กับผู้ปกครอง และชุมชน คุณภาพของบุคลากร และการบริหารงานุคลากรในสถานศึกษา จนมีความโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ที่ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการให้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลโรงเรียน พระราชทาน ต้องมีสิ่งแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยม ดีเด่น ได้อย่างชัดเจน และดีจริง

ขณะที่ นายไพบูลย์กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมกันในการสร้างคุณภาพของโรงเรียนพร้อมน้อมนำกระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในด้านการบริหารการศึกษา สร้างคนให้มีคุณภาพรวมทั้งการทำงานด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ของนักเรียนและสังคมด้วย และในการนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 นี้ด้วย มีการมอบทุนการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ในโอกาสครบรอบ 66 ปีการก่อตั้งของโรงเรียนด้วย.