หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อบจ.เชียงใหม่รับมอบนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉิงตู 48 คน แลกเปลี่ยนด้านภาษา-วัฒนธรรม

Author by 9/06/15No Comments »

3       เมื่อวันที่ 5 มิ..2558 เวลา 10.00 . ห้องออคิดบอลรูมโรงแรมเชียงใหม่ออคิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  รุ่นที่ 7 จำนวน 48 คน ที่เข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย และจีน ตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ ศ.ชะภิพร เกียรติคชาธาร หัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์ไทย-จีน ผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเฉิงตู ได้ลงนามรับมอบนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่,นายเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐจีน ประจำเชียงใหม่, รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมหา    วิทยาลัยเฉิงตู ที่ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรมครั้งนี้ พร้อมกับมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในจ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานและรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมรับนักศึกษาจีนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ร.ร.แม่อายวิทยาคม จำนวน 2 คน,ร.ร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก อ.ฝาง จำนวน 2 คน,ร.ร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อ.หางดง จำนวน 4 คน,ร.ร.บ้านศาลา อ.แม่ริม จำนวน 2คน,ร.ร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา อ.แม่ริม จำนวน 1 คน,ร.ร.บ้านดอนแก้ว อ.แม่ริม จำนวน1 คน,ร.ร.วัดล้องอ้ออ.ฝาง จำนวน 1 คน,ร.ร.แม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จำนวน 1 คน,ร.ร.สารภีพิทยาคม อ.สารภี จำนวน 1 คน,ร.ร.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จำนวน 1 คน

ร.ร.สองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จำนวน 1 คน,ร.ร.หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ อ.หางดง จำนวน1 คน,ร.ร.ฮอดพิทยาคม อ.ฮอด จำนวน 2 คน,ร.ร.เทพศิรินทร์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จำนวน 1 คน,ร.ร.แม่ออนวิทยาคม อ.แม่ออน จำนวน 2 คน,ร.ร.จอมทอง อ.จอมทอง จำนวน 2 คน,ร.ร.แม่หอพระ อ.พร้าว จำนวน 1 คน,ร.ร.วัดช่างเคี่ยน อ.เมือง จำนวน 1 คน,ร.ร.หมู่บ้านสหกรณ์ 2 อ.แม่ออน จำนวน1 คน,ร.ร.แม่โป่งประชาสามัคคี อ.ดอยสะเก็ด จำนวน1 คน ร.ร.บ้านหนองไคร้  อ.สันทราย จำนวน 1 คน,ร.ร. บ้านเวียงฝาง อ.ฝาง จำนวน 2 คน,ร.ร.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จำนวน 2 คน,ร.ร.รัตนาเอื้อวิทยา อ.ฝาง จำนวน 2 คน,ร.ร.สันป่าตองสุวรรณราษฏร์  อ. สันป่าตอง จำนวน 2 คน,ร.ร.บ้านม่วงพี่น้อง อ.สันป่าตอง จำนวน 1 คน,ร.ร.บ้านคงป่าหวาย อ.ดอยหล่อ จำนวน 1 คน,ร.ร.วชิราลัย อ.สารภี จำนวน 2 คน,ร.ร.วรานีกุล อ.สารภี จำนวน 1 คน,ร.ร.บ้านแม่ตูบ อ.ดอยเต่า จำนวน 2 คน,ร.ร.ณัทชวิทย์ อ.จอมทอง จำนวน 1 คนและร.ร.ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ.แม่ริม จำนวน 1คน รวม 33 โรงเรียน จำนวนนักศึกษา 48 คน

สำหรับนักศึกษาจำนวน จะปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดภาษาจีนให้คณะนักเรียนไทยพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณีต่อกันอันจะนำไปสู่ความร่วมมือ ตามเจตนารมณ์ของประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ถึงวันที่ 28 กันยายน 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยจะอยู่ภายในการควบคุมดูแลของครูพี่เลี้ยงแต่ละโรงเรียน พร้อมบ้านพักอาศัย

โอกาสนี้นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 มี.ค.2558 อบจ.เชียงใหม่ ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู เป็นครั้งที่ 3 โดยมี Prof.WangQuingyuan อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉิงตู เป็นผู้ลงนามฝ่ายจีน โดยการนำของผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ที่ได้นำคณะผู้บริหารทั้งภาครัฐ-เอกชน เดินทางไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงบ้านพี่เมืองน้องกับนครเฉิงตู  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู ซึ่งเป็นรุ่นที่ 7 จำนวน 48 คน มีโรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วม 33 สถาบัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้รับประสบการณ์ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และมีความสุข ระหว่างที่พำนักอยู่ที่จังหวัด      เชียงใหม่

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับความว่า ประเทศไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันดีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบเหมือนบ้านพี่เมืองน้อง และขยายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็ก และเยาวชนชาวเชียงใหม่ และขอขอบคุณ อบจ.เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเฉิงตู ที่เห็นความสำคัญพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะภาษาจีน ที่จะถ่ายทอดให้เด็กและเยาวชนของ จ.เชียงใหม่ ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน มีความประทับใจนักศึกษาจาก ม.เฉิงตู ที่เสียสสะความสุข สะดวกสบายจากบ้านเกิดที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เพื่อมาสอนภาษาจีนให้กับนักเรียน ใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งหลายโรงเรียนอยู่พื้นที่ห่างไกล สภาพความเป็นอยู่อาจแตกต่างจากบ้านเกิดที่เมืองจีนมาก  ในนามของผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ได้ต้อนรับนักศึกษาทุกคนสู่จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้มีความสุขระหว่างที่พำนัก และจงประสบความสำเร็จ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม จนถึงเดือนกันยายน 2558.