หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อรพินพิทยาลำพูนมอบเกียรติบัตรนักเรียนอนุบาล3-ป.6

Author by 2/04/16No Comments »

3    โรงเรียนอรพินพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 348 คนที่จบหลักสูตร เพื่อร่วมแสดงความยินดีที่นักเรียนได้ประสบความสำเร็จการศึกษาในระดับหนึ่ง

นายบัณฑิต  ชุนสิทธิ์ รองผู้ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดระดับชั้นอนุบาล 3 จำนวน 156 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 192 คน ประจำปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น  348 คน โดยมี นส.อรพิน  ศรีบุญเรือง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอรพินพิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความยินดี และเป็นขวัญ กำลังใจให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตร และเพื่อไปศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ก่อนพิธีมอบประกาศนียบัตร ประธานพิธีมอบรางวัลผลการเรียนดีเด่น   นักเรียน ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 คน และ มอบของที่ระลึกให้กับครูได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น   เบญจมดิเรก คุณาภรณ์ 19 คน,มอบรางวัลแก่ครูดีเด่นระดับจังหวัด 3 คน พร้อมกันนี้ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนอรพินพิทยา มอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่นาน 10 ปี  1 คน,มอบรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 142 คน,มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 35 ทุนจากนั้นมีพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ จบหลักสูตรจนครบทุกคน ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง

นส.อรพิน ศรีบุญเรือง ผู้รับใบอนุญาต กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนที่จบชั้น ป.6 สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทรได้เป็นลำดับที่ 1 คือ ดช.วรัชญะ วัชโรทยางกูร,นักเรียนที่สอบเข้า โรงเรียนสาธิต มช. 4 คน,โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  8 คน, โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 13 คน โรงเรียนวารีเชียงใหม่  63 คน,โรงเรียนจักรคำคณาทร 24 คน และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 15 คน ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง มีความภาคภูมิใจที่บุตรหลานสอบเข้าเรียนต่อได้ในระดับที่สูงขึ้น และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน.