หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อาจารย์คณะแพทย์ มช. รับรางวัลผลงานวิชาการ

Author by 1/08/12No Comments »

.ล.กัตติกา ละอองศรี หน.งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้ รศ.ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ์ และรศ.ดร.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น  “TTF Award” ประจำปี 2554 ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากผลงานเรื่อง “แมลงวันหัวเขียวที่มีความสำคัญ ในราชอาณาจักรไทย” จากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเข้ารับรางวัลและโล่เกียรติยศ  เมื่อเร็วๆนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหา วิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งต่อว่า รางวัล TTF Award เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี 2538 เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาระดับสูง รวมทั้งสนับสนุนให้นักวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานด้านวิชาการ เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งองค์ความรู้จากงานวิชาการ จะเป็นมรดกทางปัญญา ได้พัฒนาการศึกษาต่อไป นับเป็นเกียรติประวัติ และสร้างชื่อเสียง ให้ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์อย่างมาก ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคณะ มีผลงานวิชาการ และงานวิจัยที่พร้อมนำมาใช้ ให้เกิดประโยชน์กับสังคมให้มากที่สุด.