หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

อาชีวศึกษา ชม.รับรางวัลแข่งทักษะวิชาการ

Author by 16/02/16No Comments »

thainews180   นางยุวดี  วาฤทธิ์  หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้ส่งนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐานในงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดีชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเร็วๆนี้  ซึ่งผลการแข่งขันมีนักศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในโอกาสนี้ด้วย

สำหรับรางวัลที่ได้รับครั้งนี้ ประกอบด้วยชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยได้แก่ นางสาว จิรารัตน์  อินทวงค์,ชนะเลิศทักษะการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการวิชาประวัติศาสตร์ไทย ได้แก่ นางสาวรัชมล     พรหมมา ,นายวราพงษ์ ธิมะโน,ชนะเลิศ ทักษะการวาดภาพคนเหมือนได้แก่ นางสาววันดา ใจมา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้แบบไทย ได้แก่ นางสาวกนกพรรณ วงษ์ภู่,นายอภิสิทธิ์ บัวลอย, นายภานุพงศ์  สุภา,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประยุกต์ดอกไม้ในท้องถิ่น ได้แก่นางสาวเครือวัลย์ ลุงลม, นางสาวอ้อม หมอกคำ,นายกฤษดาธัญ  มหาวัน และนายจีระ สารีวงค์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะ The Marketing Challengeได้แก่    นส. ไอรินทร์ เสาตุ่น,นางสาวขัน ลอยลง,นางสาวหอมา บุญมี

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และพื้นฐานระดับชาติ ครั้งที่25 ประจำปีการศึกษา 2558 ทางวิทยาลัยจะได้พิจารณาให้ทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ 4 คนๆละ 2,000 บาท,รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 คนๆละ 1,500 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 7คนๆละ 1,000บาท รวมเป็นเงิน 19,500 บาท.