หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เกษตรรับเลือก อกท.ดีเด่นระดับชาติ

Author by 16/01/16No Comments »

6    นายธนวัฒน์ กณะบุตร  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ แจ้งว่า จากการดำเนินงานกิจกรรมของสมาชิกองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)ในระดับ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่ง อกท. หน่วยเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเป็น อกท. หน่วยดีเด่นระดับภาคเหนือนั้น

ดังนั้นเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีคณะกรรมการ เข้ามาตรวจประเมินหน่วยมาตรฐาน อกท.ดีเด่นในระดับชาติ ได้มาตรวจประเมินผล การดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบกับ อกท.หน่วยดีเด่นระดับภาคทั่วประเทศ ผลการตัดสินของคณะ กรรมการตรวจประเมิน ปรากฏว่า อกท.หน่วยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อกท.หน่วยดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2558 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 โดยวิทยาลัยจะเข้ารับโล่ ประกาศเกียรติคุณในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาเดือน กพ. 2559 การที่วิทยาลัยฯได้รับเลือกเป็น อกท.ดีเด่นระดับชาติครั้งนี้ถือเป็นผลงานร่วมกับของคณะครู จนท.และสมาชิก อกท.ที่ได้ร่วมกันทำงาน นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างมาก.