หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6

Author by 16/06/14No Comments »

5

             เมื่อวันที่ 15 มิ.. 2557 เวลา 09.00 . โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการองค์กรภาคี 5 ฝ่ายได้แก่ กองทุนยุพราช 100ปี,คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย,สมาคมผู้ปกครองและครูยุพราชวิทยาลัย และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ..ยุพราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ใหม่

              สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินงาน ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ โดยได้จัดพิธีอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์จาก บริเวณข่วงประตูช้างเผือก ประกอบด้วยขบวน วงโยธวาทิตของ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย,นักศึกษาวิชาทหาร ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย จำนวน 500 คน,ลูกเสือกองเกียริติยศ,คณะครูและนักเรียน ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย,ศิษย์เก่า,พ่อค้าประชาชน

เมื่อขบวนถึง ร.ร.ยุพราชวิทยาลัยได้อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ ขึ้นแท่นประดิษฐานหน้าอาคารพระยุพราช ในช่วงที่อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ โดยรถยกขนาดใหญ่นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และพระบรมราชานุสาวรีย์ ได้หมุนองค์อย่างช้าๆไปรอบทิศ ผู้เข้าร่วมพิธีต่างรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และทรงเป็นผู้พระราชทานนาม ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย เป็นเวลายาวนานกว่า 100 ปี

หลังจากที่อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 ขึ้นยังแท่นประดิษฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ จากนั้นกองลูกเสือ เนตรนารี เกียรติยศ และผู้เข้าร่วมพิธีได้ลุกขึ้นถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน ศิษย์เก่าร่วมกันร้องเพลงมาร์ชของร.ร.ยุพราชวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งเสียงดังกังวานไปทั่วทุกสารทิศ นับเป็นบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ ที่ทุกหน่วยงานได้ผนึกกำลัง สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระองค์ใหม่แทนองค์เดิมที่ชำรุดทรุดโทรมมานาน ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของทุกฝ่าย

สำหรับคณะกรรมการ ในการดำเนินงานก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระองค์ใหม่ประกอบด้วย

พล.ต.ต.กริช กิติลือ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน,ประธานชมรมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย รุ่น16/18,นายธนา อานนทวิลาศ ประธานกองทุนยุพราช 100 ปี,รศ.อาคม กาญจนประโชติ ประธานคณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,นายทินกร นำบุญจิตต์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูยุพราชวิทยาลัย,นายมหวรรณ กะวัง นายกสมาคม ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย,นายวีระวิชญ์ อนันต์ชัยธนกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองยุพราชวิทยาลัย และนายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผอ.ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย

นายวิษณุ ไชยแก้วเมร์ ผอ.ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย ฐานะเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานก่อสร้าง กล่าวว่า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระองค์เดิม ก่อสร้างด้วยวัสดุปูนฉาบสี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและผุกร่อน เหลือวิสัยที่จะซ่อมแซม ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิมได้ คณะกรรมการองค์กรภาคี 5 ฝ่าย จึงมีมติให้ดำเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6 พระองค์ใหม่ ก่อสร้างด้วยวัสดุสัมฤทธิ์ เพื่อประดิษฐานแทนองค์เดิมที่ชำรุด ใช้วัสดุโลหะละม้ายลักษณะเดิม แต่ปรับให้องค์ประกอบของเครื่องแบบเครื่องหมาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ทรงถูกต้องตามข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ฉลองพระองค์เครื่องแบบเสือป่า เนื่องจาก ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย เป็น ร.ร. ตัวอย่างประจำมณฑลพายัพ และยังเป็นที่ประดิษฐานธงลูกเสือประจำมณฑลพายัพ และประจำ จ.เชียงใหม่ดังกล่าว

อนึ่ง ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย กำหนดกิจกรรมใหม่ ตามกำหนดการดังนี้ วันที่ 25 มิ.ย.2557 เวลา 09.00 น.ส่งมอบพระบรมราชานุสาวรีย์ องค์จำลอง จำนวน 109+1 ณ สนง.ผู้อำนวยการ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย,วันที่ 27 มิ.ย.2557 เวลา08.00-08.39 น. ผู้มาร่วมงานพร้อมกัน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย เวลา 08.39-10.00 น. มีพิธีมังคลาภิเษกพระบรมราชานุสาวรีย์ พระสงฆ์ 19 รูป ทำพิธีสวดมนต์ตั๋น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์  4 รูปนั่งปรก วันที่ 28 มิ.ย.2557 เวลา08.39 -10.00 น. มีพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ และพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และเวลา 13.00-15.00 น.มีพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนางเหลียว ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย.

     ครูติ๋ว/รายงาน