หน้าหลัก » ข่าวการศึกษา

เชียงใหม่คริสเตียนจัด สัปดาห์วิทยาศาสตร์-แข่งทักษะวิชาการ

Author by 27/08/12No Comments »

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2555 เวลา 08.30 น.โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีนางอรนารถ ฟูญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน และนางกมลทิพย์ ทิพย์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้ความรู้เพื่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์  ตลอดจนกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ ได้คิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์              

นอกจากนี้เพื่อให้นักเรียน มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ ร.ร.สถาปนาครบรอบ 50 ปี ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ แข่งขันทักษะวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับ ป.1 ถึง ม.6

นางกมลทิพย์ เผยว่า นอกเหนือจากการแข่งขันทักษะวิชาการแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์,โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ ม.ปลาย,

ชมกิจกรรมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จวนแอ่วกาดผักปลอดสารพิษ ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกับโครงการอาหารกลางวัน ปลอดภัยงานอนามัย ร.ร.,กิจกรรมให้ความรู้ และปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์,ทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ด้านนางอรนารถ ฟูญาติ กล่าวว่า ขอชื่นชมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เพราะมีประโยชน์ในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเข้าใจกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าที่นำไปสู่การเรียนที่มีความเป็นเลิศต่อไป.